Úspech vo výtvarnej súťaži
20. marca 2015
Postup v biblickej olympiáde
22. marca 2015
Ukázať všetko

Pričinili sme sa o čistejšie životné prostredie

Naša škola sa v minulom školskom roku zapojila do nového  školského programu Enviróza z dielne Slovenskej agentúry životného prostredia. V rámci tohto programu sme zmapovali a zaznamenali tri najväčšie environmentálne záťaže v našom meste: skládka tzv. Madzagos, skládky v mestskej časti Harčáš a environmentálnu záťaž v komárňanskej pevnosti v oblasti “muničáku” ( o tejto skládke sa nám podarilo zistiť najmenej informácií). V týchto dňoch sme sa s radosťou dozvedeli, že na území mesta Komárno sa budú v tomto roku realizovať dva významné projekty na odstránenie environmentálnej záťaže prostredia. Sme radi, že sa veci pohli k lepšiemu.

Čítajte viac:

http://www.enviroza.sk/detail-skoly/4769

http://ahojkomarno.sk/mesto-zrealizuje-v-tomto-roku-dva-environmentalne-projekty/