Európsky týždeň športu
7. októbra 2023
Zavolať učiacich sa do učenia pomocou metódy CLIL
7. októbra 2023
Ukázať všetko

Skvelá jeseň so Stromom života

Žiaci 2. B a 3. B triedy, členovia environklubov Šťastná planétka a Zelená planéta Stromu života sa zúčastnili Expedícií Bratislavská Kobyla a Pod korunami stromov. Preskúmali nielen  flóru a faunu tamojšej lokality. ale aj fosílie na Sandbergu. Ich bádateľské doobedie pokračovalo pod Devínom, kam sa pešo presunuli po hodinovej túre. 

Podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktorú administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže a realizuje občianske združenie Strom života.