Základná škola Pohraničná

vás pozýva

UPOZORNENIE - AKTUÁLNE

Na základe opatrení MŠVVaŠ SR sa prerušuje vyučovanie na školách od 30. marca až do odvolania . Podrobnejšie v najnovších oznamoch nižšie.
Volajte na č.:0905 290 444 , prečítajte si: Usmernenie k zápisu Zápis-SK.pdf Splnomocnenie VZOR-1 / elektronická prihláška: https://zspohranicna.edupage.org/register/?eqa=d2hhdD1mb3Jt

Najnovšie oznamy

Pre kompletné zobrazenie kliknite na požadovaný oznam

9. novembra 2019

Jedinečná slávnosť

“ Na Slovensku je to unikát. Aj vo svete by ste však hľadali niečo podobné len veľmi ťažko. Koncentrácia titulov majstrov sveta a olympijských medailistov na […]
4. novembra 2019

Nemčina nás baví – 2.miesto

Súťažný tím žiakov 9.A v zložení: Dorota Soósová, Veronika Lévaiová, Viktor Kajtár a Sofia Mečárová sa zúčastnil na súťaži Deutsch macht Spaβ- Nemčina nás baví, ktorú organizuje Gymnázium […]
28. októbra 2019

Jesenné tvorivé dielne v ŠKD

Príjemné jesenné popoludnie strávili naše deti so svojimi rodičmi, starými rodičmi, súrodencami v tvorivých dielňach. Tradičné vyrezávanie tekvíc, vôňa šípkového čaju, tekvicového koláča a v tomto […]
28. októbra 2019

Úspech nášho vedeckého tímu

Na 3.ročníku prírodovednej súťaže Mladý vedec, ktorý organizovalo Gymnázium Ľ.J.Šuleka v Komárne v rámci Šulekových dní, náš tím v zložení A. Halagačková, S. Mečárová a D. […]
button (5)


Prečo je ZŠ Pohraničná tou najlepšou voľbou pre Vaše dieťa?

technologia1

Najnovšie technológie


- všetky triedy sú vybavené dataprojektorom a notebookom - s pripojením na internet
- prírodovedné laboratórium
- učebňa Legorobotiky
- učebňa výpočtovej techniky
- Hudobný salónik
- Výtvarný ateliér
- Babičkina kuchynka
- Knižnica Ľudovíta Štúra
- veľká telocvičňa
- zrekonštruovaná malá telocvičňa
- nová Fitmiestnosť
- spoločenská a relaxačná miestnosť

Naša vízia


Veríme, že vzdelanie rozširuje možnosti vytvárať ľudské osudy. Otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorého hlavným poslaním je poskytovať výchovu a vzdelanie, a tak vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v spoločnosti..


Viac o nás

Škola s dlhoročnou tradíciou , zameraná na rozvíjanie tvorivého a samostatného prístupu žiakov, ktorá ich pripravuje na úspešný život.

Škola rodinného typu , s individuálnym prístupom ku každej rodine a každému žiakovi. Vedenie školy podporuje snahu učiteľov o osobitý a priateľský vzťah s každým žiakom.

Škola pre všetkých , poskytujúca starostlivosť nielen bežným, ale aj nadaným, integrovaným žiakom, žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Moderná a alternatívna škola , poskytujúca vzdelanie v súlade s európskymi trendmi, smerujúc k spokojnosti žiaka, rodiča i spoločnosti.

Viac o nás

Kde nás nájdete

Adresa školy

  • Základná škola Ul. pohraničná 9 945 01 Komárno
 
Telefón

035 / 7701 793

0905290444