Spoločne pre Zem
22. apríla 2015
Zlaté pásmo pre naše Škovránčatá
27. apríla 2015
Ukázať všetko

3. miesto v celoslovenskom kole

Vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí 2015 vyhlásenej Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove získala práca našej žiačky Dominiky Holzheiovej z 5.A triedy 3. miesto v celoslovenskom kole. V okresnom kole boli ocenené tri práce: N. Sýkorovej z 3.B, A. Tótha zo 4.A a A. Do Van z 5.A. Celkovo sme  do súťaže zaslali vyše 20 prác. Víťazke ako aj oceneným srdečne blahoželáme!