Prezentácia najlepších ročníkových prác 2016
24. júna 2016
Životné prostredie v rukách detí
27. júna 2016
Ukázať všetko

Ocenenie primátora: Úspešný žiak 2016

Našimi najúspešnejšími žiakmi za školský rok 2015/2016 a ocenenie od primátora Komárna  L.Stubendeka na slávnostnom udeľovaní získali:

Martina Zacharová, 9.A, Ema Kristína Sokolová, 8.A, Daniel Rybansky, 8.A a Max Kopčok, 4.B.

M.Zacharová: Úspechy v súťažiach:

–  5.miesto v okresnom kole olympiády SJL

– 1.miesto v okresnom kole volejbal dievčatá a 3.miesto v krajskom kole

– účasť v okresných kolách matematických, výtvarných a športových súťažiach

Je dlhoročnou členkou Dievčenského volejbalového družstva, kde reprezentuje školu, mesto na rôznych domácich i medzinárodných súťažiach .  Aktívne pracuje v Kolégiu Zelenej školy a svojou kreativitou prispieva k realizácii rôznych environmentálnych aktivít.

E.K.Sokolová: 

– 1.miesto v okresnom kole olympiády ANJ

– 3.miesto v krajskom kole olympiády ANJ

– 1.miesto v okresnom kole EvŠ v literárnej časti

– účasť na rôznych matematických a výtvarných súťažiach

Pri rodinnom nešťastí spolužiačky preukázala vysokú mieru empatie a svojím konaním prispela k zmierneniu problémov rodiny.  Aktívne sa zapája do riešenia celoškolských projektov, je dobrým článkom tímu pracujúcom na realizácii úloh Zelenej školy.

D.Rybanský:

Žiak úspešne reprezentuje školu a mesto v prírodovedných súťažiach, v súťažiach organizovaných okresným výborom  Civilnej ochrany a v súťaži Hliadok mladých záchranárov. Je aktívnym členom tímu, ktorý reprezentoval školu a mesto v robotickej súťaži FLL. Z tejto súťaže si odniesli niekoľko ocenení (3., 4., a 6. miesto). V celoslovenskej súťaži Strom života svojou výskumnou prácou o znečistení ovzdušia Komárno získal Čestné uznanie a medailu.  Aktívne pracuje v Zelenej škole a svojou kreativitou prispieva k realizácii rôznych environmentálnych aktivít.

M.Kopčok:

Žiak úspešne reprezentuje školu a mesto v športových súťažiach. Najlepšie výsledky dosahuje v plávaní. Na Majstrovstvách Slovenska 2016 – zimné vo svojej vekovej kategórii  získal v plaveckých disciplínach 400 m kraul a 200 m znak zlatú medailu a 100 m znak striebornú. Na Majstrovstvách Slovenska – letné vo svojej vekovej kategórii získal striebornú medailu v 50 m, 100m, 200m znak a bronzovú medailu v 50m, 100m, 200m a 400m kraul.

Aktívne pracuje v Zelenej škole a svojou kreativitou prispieva k realizácii rôznych environmentálnych aktivít.