Základná škola Pohraničná

vás pozýva

Najnovšie oznamy

Pre kompletné zobrazenie kliknite na požadovaný oznam

24. septembra 2020

Ponuka krúžkov na vzdelávací poukaz

Prosíme rodičov o podpísanie a  vrátenie vzdelávacích poukazov. Ponuku nájdete na http://www.zspohranicna.sk/o-nas/kruzky/
19. septembra 2020

Workshop o outdoorovom učení.

Prvý zážitkový workshop s praktickými ukážkami rôznych predmetov a tém, ktoré vieme UČIŤ VONKU. Realizátorkou bola naša kolegyňa Mgr. Katarína Vajkai v spolupráci s  Komenského inštitútom. […]
15. septembra 2020

Outdoorová živá matematika

Veveričky zo 4.B mali Živú matematiku tentokrát na Špici. Je to krásne miesto, kde sa stretávajú rieky Váh a Dunaj. Veveričky v skupinách riešili rôzne úlohy, […]
8. septembra 2020

Naši úspešní univerzitní študenti – DUK 2020

Rok 2020 a rôzne obmedzenia, ktoré sa nás týkali vďaka Covidu ovplyvnili aj Detskú univerzitu Komenského a jej študentov. Vzdelávania chtivých to však neodradilo a študovali […]
button (5)


Prečo je ZŠ Pohraničná tou najlepšou voľbou pre Vaše dieťa?

technologia1

Najnovšie technológie


- všetky triedy sú vybavené dataprojektorom a notebookom - s pripojením na internet
- prírodovedné laboratórium
- učebňa Legorobotiky
- učebňa výpočtovej techniky
- Hudobný salónik
- Výtvarný ateliér
- Babičkina kuchynka
- Knižnica Ľudovíta Štúra
- veľká telocvičňa
- zrekonštruovaná malá telocvičňa
- nová Fitmiestnosť
- spoločenská a relaxačná miestnosť

Naša vízia


Veríme, že vzdelanie rozširuje možnosti vytvárať ľudské osudy. Otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorého hlavným poslaním je poskytovať výchovu a vzdelanie, a tak vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v spoločnosti..


Viac o nás

Škola s dlhoročnou tradíciou , zameraná na rozvíjanie tvorivého a samostatného prístupu žiakov, ktorá ich pripravuje na úspešný život.

Škola rodinného typu , s individuálnym prístupom ku každej rodine a každému žiakovi. Vedenie školy podporuje snahu učiteľov o osobitý a priateľský vzťah s každým žiakom.

Škola pre všetkých , poskytujúca starostlivosť nielen bežným, ale aj nadaným, integrovaným žiakom, žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Moderná a alternatívna škola , poskytujúca vzdelanie v súlade s európskymi trendmi, smerujúc k spokojnosti žiaka, rodiča i spoločnosti.

Viac o nás

Kde nás nájdete

Adresa školy

  • Základná škola Ul. pohraničná 9 945 01 Komárno
 
Telefón

035 / 7701 793

0905290444