Biblická olympiáda
29. apríla 2015
Postup na Majstrovstvá Slovenska
29. apríla 2015
Ukázať všetko

Štvornásobné víťazstvo na Odysei Mysle

V dňoch 10. – 12. apríla 2015 sa v Komárne konalo národné kolo súťaže Odysea Mysle 2015, za účasti

17 tímov z celého Slovenska.  Našu školu reprezentovali štyri tímy, celkovo 26 žiakov vo veku od 7 do 15 rokov.

Tri tímy ( S.O.V.Y., Apokalyps  a Sýkorky) vybojovali  1. miesta za riešenie dlhodobej úlohy, čím získali právo postupu na Eurofestival 2015 do Čeľjabinska v Ruskej federácii a na svetové finále do Michiganu v USA.

Dlhoročný úspešný tím S.O.V.Y. ( G.Kisvinceová, B.Kmeťková, V. Vörösová, L.Kottrová, K.Szencziová a N.Molnár z 9.A)  získal zároveň aj ďalšie 1. miesto za medzitímovú úlohu.

Pevné základy odyseáckej tradície, ktoré v roku 2003 založila na škole trénerka tímov OM Mgr. Beáta Caisová a po celé roky úspešne udržiavala v spolupráci s trénerkou OM Katarínou Bugáňovou, potvrdili svoje kvality aj tým, že ich rady sa každoročne rozrastajú o nové tímy a trénerky. V tomto roku k nim pribudli Mgr. Kristína Sýkorová a Aneta  Hradilová.

Tím Apokalyps: J.Zilizi, S.Molnár, A.Kökényová a T.Bitterová z 5.A, M.Molnár a L.Michálková z 3.A

Tím Sýkorky:  A. Poláková, N.Sýkorová, E.Kökényová, N.Berényiová, L.Grolmus, E.Viteková, V.Jávorková z 3.B

Tím Lunasved: S.Mečárová, A.Halagačková, D.Soósová, V.Lévaiová, L. Óri, T.Šupicová, D.Križanová zo  4.A