Zlaté pásmo pre naše Škovránčatá
27. apríla 2015
Deň Zeme 2015
29. apríla 2015
Ukázať všetko

Úspešný zber papiera

Separovanie odpadu a recyklácia patria medzi prioritné ekoaktivity našej školy. Aktívne sa do nich zapájajú nielen žiaci, pedagógovia, ale celé naše rodiny a priatelia školy.  Jarný zber papiera bol toho dôkazom. Spoločne sme vyzbierali 14 567 kg odpadového papiera.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili.

.