Novinky

26. apríla 2017

DOD v 4.A

Podunajsko ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”1000″]
26. apríla 2017

DOD v 3.A

“Pán Všetkovedko, chcel by vedieť všetko!” – čitateľská gramotnosť ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”1000″]
26. apríla 2017

DOD v 2.A

Milujeme zvieratká  ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”1000″]
26. apríla 2017

DOD v 1.C

Jar ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”1000″]
26. apríla 2017

DOD v 1.B

Zvieratá ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”1000″]
26. apríla 2017

Deň otvorených dverí v 1.A

Zdravá výživa ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”1000″]
21. apríla 2017

Pedagóg roka

Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil primátor nášho mesta Ing. László Stubendek najlepších pedagógov mesta Komárno. Medzi ocenenými boli aj naše kolegyne: RNDr. Mária Hamranová a Mgr. […]
18. apríla 2017

Noc s Osmijankom 2017

Pri príležitosti nášho 10 ročného výročia spolupráce s Osmijankom ( pred 10 rokmi žiaci 5.A vyhrali celoslovenskú čitateľskú súťaž!), nás prišiel vo večerných hodinách navštíviť Osmijanko […]
10. apríla 2017

Zápis do 1. ročníka 2017

Kvetiny poznania priviedli nakoniec predškolákov spolu s ich rodičmi do našej školy na zápis do 1. ročníka. Ďakujeme za úspešný zápis. Vaša dôvera nás veľmi teší! […]
10. apríla 2017

Deň narcisov 2017

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí […]