Novinky

31. mája 2016

Exkurzia Schloss Hof v Rakúsku

31. mája 2016

DOH – projektové vyučovanie

Históriu olympijských hier do rôznych podôb spracovávali tímy našich žiakov.    
31. mája 2016

Malá detská paralympiáda

Naše Olympijské dni 2016 sme začali prvou aktivitou: stretnutím s paralympionikom Martinom Francem. http://www.old.spv.sk/paralympijski-sportovci/france Najskôr to bola beseda a prezentácia o jeho športových úspechoch na olympiádach […]
20. mája 2016

Prezentácia požiarnej techniky

Žiaci ŠKD sa zúčastnili na prezentácii požiarnej techniky pod Vážskym mostom.
17. mája 2016

Dopravná výchova v praxi

Žiaci 1. a 2. ročníka absolvovali dopravnú výchovu na dopravnom ihrisku v Galante. Účinnou a zároveň atraktívnou formou nadobudli vedomosti nielen prostredníctvom teórie, ale aj praktickou časťou. […]
17. mája 2016

Ocenenie na celoslovenskom stretnutí

Daniel Rybánsky, žiak 8.A, získal na celoslovenskom stretnutí Envitalentov v projektovej časti ocenenie „Koruna Stromu života“ za prezentáciu svojej práce pod názvom Monitoring kvality vzduchu na […]
15. mája 2016

Týždeň modrého gombíka 2016

Aj tento rok sa tretí májový týždeň bude niesť v duchu tejto zbierky, ktorej výnos poputuje na podporu programov  na riešenie detskej podvýživy v Mauritánii. Pomôžme […]
13. mája 2016

Grécka kuchyňa v Babičkinej kuchynke

Spolupráca školy a rodičov je široká a mimoriadne významná súčasť života školy. Snahou školy je vtiahnuť rodičov priamo do diania v škole, do zdieľania spoločných radostí, do riešenia spoločných problémov […]
13. mája 2016

Týždeň rodiny

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Komárne pripravilo pri príležitosti Svetového dňa rodiny (15. máj 2016) vzdelávacie podujatie pre […]
13. mája 2016

Rozlúčka s Vicemajstrami

Po celoročnom intenzívnom fandení sme sa na záver basketbalovej sezóny poďakovali našim basketbalistom spoločnou  rozlúčkovou exhibíciou. Oni sa nám odvďačili svojimi podpismi.