Novinky

14. mája 2015

Paletosedačky

Členovia enviroklubu Zelená planéta dokončili maľbou paletosedačky,  ktoré počas nedávneho Zeleného dopoludnia zmontovali a povrchovo upravili naši oteckovia. Vyučovanie v prírode a relax v útulnejšom prostredí […]
13. mája 2015

Európa v škole – 3 ocenenia

Európa v škole je medzinárodný projekt spojený so súťažou, určený je deťom a mládeži vo veku 6 – 19 rokov. Projekt je organizovaný v 36 krajinách Európy pod záštitou […]
11. mája 2015

Slávik Slovenska 2015 – 1.miesto

Každoročne v máji sa koná  celoslovenská spevácka súťaž v speve slovenských ľudových piesní Slávik Slovenska. V tomto roku sa konal už 25. ročník súťaže. Na súťaži nás reprezentovala Ester […]
11. mája 2015

Komárňanské dni 2015

11. mája 2015

Hviezdoslavov Kubín 2015

Dňa 25. 3. 2015 sa uskutočnilo v Centre voľného času v Komárne okresné kolo postupovej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy 61. Hviezdoslavov Kubín 2015. Porota udelila spolu 39 ocenení. Naši […]
5. mája 2015

Telesná výchova s T.J.Bannisterom

V rámci nácviku basketbalu na hodinách telesnej výchovy mali žiaci 4. a 5. ročníka možnosť naučiť sa niečo nové od jedného z najpovolanejších, basketbalistu MBK Rieker […]
1. mája 2015

Zelené dopoludnie

” My budeme mať najkrajší dvor na celom svete!” – v tomto duchu /vyslovenom našou prváčkou/ sme  pokračovali v revitalizácii dvora v slnečnú aprílovú sobotu.  Žiaci s rodičmi […]
1. mája 2015

Deň Zelených škôl

Vďaka finančnej podpore Raiffeisen Banky, víťaznému projektu Malý grant Stromu života a v spolupráci so SEV Dropie sme  začali s revitalizáciou nášho dvora. V rámci Dňa Zelených škôl […]
29. apríla 2015

Komárno očami detí – ocenenie

V rámci podujatia Komárňanských dní sa každoročne vyhlasuje výtvarná súťaž pre žiakov komárňanských základných a stredných škôl. V tomto roku spomedzi 140 zaslaných prác získali ocenenie […]
29. apríla 2015

Postup na Majstrovstvá Slovenska

Dňa 23. apríla 2015 sa na Mŕtvom ramene Váhu  konalo za prítomnosti prednostu Okresného úradu JUDr. Adamíka a primátora mesta Komárno Ing. Stubendeka okresné a mestské kolo postupovej […]