Novinky

2. júna 2015

Deň detí 2015

2. júna 2015

Envitalenty na Španej doline

V dňoch 28.5-29.5. 2015 sa štyri žiačky našej školy : Laura Ori, Dorota Soósová, Alexandra Halagačková a Sofia Mečárová zo 4.A , zúčastnili na celoslovenskom stretnutí najúspešnejších riešiteľov […]
27. mája 2015

Hypericum 2015

Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR – Správou CHKO Dunajské Luhy a Ochranou dravcov na Slovensku organizujú každoročne envirosúťaž Hypericum,  v tomto […]
27. mája 2015

Pripravujeme pre vás

Srdečne vás všetkých očakávame na našich pripravovaných akciách: 31. mája, v nedeľu, očakávajú organizátori v Anglia parku všetky deti s rodičmi, starými rodičmi na zábavnom detskom […]
27. mája 2015

Enviroprojekt Týždeň pre Zem 2015

Rok 2015 vyhlásila Organizácia spojených národov za Medzinárodný rok svetla a svetelných technológií. Svetlo hrá životne dôležitú úlohu v našom každodennom živote a je podstatnou prierezovou […]
20. mája 2015

Výsledky testovania žiakov 9. ročníka

Žiaci našej školy obstáli v testovaní 9 v porovnaní s celoslovenským priemerom lepšie o 10,94 % v Matematike a o 8,97 % lepšie v Slovenskom jazyku. […]
19. mája 2015

Rozlúčka s T.J. Bannisterom

Ako to už býva zvykom, všetko pekné sa raz skončí…Aj naše anglické konverzácie s obľúbeným TJ BANNISTEROM, ktorý sa nám vo svojom voľnom čase venoval a  prispel […]
19. mája 2015

Anglické konverzácie s Native Speakrom

19. mája 2015

Majstri basketbalisti u nás

15. mája 2015

Postup na celoštátne kolo v rétorike

Dňa 14. mája 2015 sa v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre uskutočnila Krajská súťaž v rétorike Štúrov Zvolen, v ktorej sa náš rečník Andrej Purkart, 9.N umiestnil […]