Novinky

29. apríla 2015

Komárno očami detí – ocenenie

V rámci podujatia Komárňanských dní sa každoročne vyhlasuje výtvarná súťaž pre žiakov komárňanských základných a stredných škôl. V tomto roku spomedzi 140 zaslaných prác získali ocenenie […]
29. apríla 2015

Postup na Majstrovstvá Slovenska

Dňa 23. apríla 2015 sa na Mŕtvom ramene Váhu  konalo za prítomnosti prednostu Okresného úradu JUDr. Adamíka a primátora mesta Komárno Ing. Stubendeka okresné a mestské kolo postupovej […]
29. apríla 2015

Štvornásobné víťazstvo na Odysei Mysle

V dňoch 10. – 12. apríla 2015 sa v Komárne konalo národné kolo súťaže Odysea Mysle 2015, za účasti 17 tímov z celého Slovenska.  Našu školu reprezentovali štyri tímy, […]
29. apríla 2015

Biblická olympiáda

V dňoch 15. a 16. . apríla sa uskutočnilo diecézne kolo Biblickej olympiády pre žiakov základných a škôl v budove Arcibiskupského úradu. Našu školu reprezentovalo družstvo  […]
29. apríla 2015

Deň Zeme

“ Buď aj ty hrdinom“ pod týmto heslom sa spojili dobrovoľníci zo štyroch komárňanských stredných škôl  – Priemyslovka, Gymnázium Selyeho, Gymnázium Šuleka, Mariánum a našej školy […]
29. apríla 2015

Deň Zeme 2015

27. apríla 2015

Úspešný zber papiera

Separovanie odpadu a recyklácia patria medzi prioritné ekoaktivity našej školy. Aktívne sa do nich zapájajú nielen žiaci, pedagógovia, ale celé naše rodiny a priatelia školy.  Jarný […]
27. apríla 2015

Zlaté pásmo pre naše Škovránčatá

Regionálne osvetové stredisko v Komárne realizovalo 16. apríla 2015 v priestoroch MsKS v Komárne mestskú súťažnú prehliadku DETI DEŤOM 2015. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: malé spevácke zbory a veľké […]
26. apríla 2015

3. miesto v celoslovenskom kole

Vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí 2015 vyhlásenej Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove získala práca našej žiačky Dominiky Holzheiovej z 5.A triedy 3. miesto v celoslovenskom […]
22. apríla 2015

Spoločne pre Zem

V rámci Týždňa pre Zem usporiadali naše stromácke kluby Zelená planéta a Enviráčik čistenie znečistenej lokality v našom meste, breh Váhu v okolí Vážskeho mostu.   […]