Novinky

7. októbra 2016

Prednáška o období vzdoru u detí

Rodinné centrum Montessori pri našej škole: Milí rodičia. Srdečne Vás pozývame na prednášku o detskom vzdore, kde sa dozvieme o príčinách, stupňoch, charakteristikách obdobia vzdoru u […]
7. októbra 2016

Kolegyne na Letnej dielni eTwinningu

Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl. “E” je skratka pre “elektronický” a “twinning” znamená “partnerstvo”. […]
22. septembra 2016

4. medový festival

22. septembra 2016

začiatok 2016/17

21. septembra 2016

Kultúrno – poznávacia exkurzia

21. septembra 2016

Účelové cvičenie a didaktické hry v prírode

8. júla 2016

Detská univerzita Komenského

„ Prečo, prečo je to tak? Dozvieme sa na prednáškach.“ – to sú slová hymny Detskej univerzity Komenského, ktorá už 14. rok otvorila svoje brány pre […]
8. júla 2016

Slávnostné ukončenie školského roka 2015/16

8. júla 2016

Slávnostná rozlúčka s deviatakmi

8. júla 2016

Rozlúčka deviatakov so školou