Novinky

8. decembra 2015

Navštívil nás Mikuláš

“Nesieme Vám svetlo, aby ste mali jasný deň, nesieme Vám teplo, aby Vás láska pri srdci hriala, nesieme Vám zdravie, aby Vás nikdy neopúšťalo.”  
4. decembra 2015

Dizajn verejného miesta

Vrámci prioritnej témy Zelenej školy: Zeleň a ochrana prírody sa členovia enviroklubu Zelená planéta rozhodli adoptovať parčík v našom meste. Pomocou Malého grantu Stromu života, ktorého […]
3. decembra 2015

Upozornenie pre rodičov – ŠKD

Žiadame rodičov detí, ktoré navštevujú Školský klub detí, aby mesačný poplatok za mesiace september – december uhradili bezpodmienečne najneskôr do 10.12.2015. Ďakujeme.
3. decembra 2015

Úspechy našich spevákov

Na súťaži v speve ľudových piesní boli všetci naši žiaci úspešní a získali ocenenie. Alex Kis, 2.A – 1. miesto/ I. kategória Lucia Demáčeková, 1.A – […]
2. decembra 2015

Imatrikulácia prvákov

Prijímanie do cechu žiackeho  je udalosť, na ktorú by nemali žiadni žiaci zabudnúť.  Slávnostné podujatie obohatili pani učiteľky s deviatakmi o ozajstné preverenie všetkých schopností, ktoré […]
24. novembra 2015

Ocenenie našich aktivít

Naše envirokluby: Enviráčik a Zelená planéta zapojili do jesennej súťaže “Spoločenstvo stromov” všetkých žiakov našej školy. O aktivitách súťaže sme vás už informovali prostredníctvom fotogalérie https://www.zspohranicna.sk/ekovychovny-projekt/. Organizácia […]
22. novembra 2015

Medzinárodný deň nevidiacich

Tohtoročný Medzinárodný deň nevidiciach nám svojou návštevou spestrili a urobili nezabudnuteľným členovia ZO ÚNSS Komárno Linda Horváthová, František Ollé, Eka Balašková, Pavol Kéri a nevidiaci redaktor RTVS Michal Herceg .  Formou […]
22. novembra 2015

Edulab a Titanic

Žiaci ročníkov 5., 8. a 9. sa zúčastnili na vzdelávacom programe v centre Edulab v Bratislave na netradičnej hodine geografie s názvom Objavitelia. Poobede si prezreli […]
22. novembra 2015

Nemaj depku z DEPKY

Pod týmto netradičným názvom sa skrýva celoškolské podujatie, ktoré prebiehalo u  nás v rámci Týždňa vedy a techniky. DEPKA je vlastne skratka Detskej prírodovednej konferencie. Projekt […]
7. novembra 2015

Úspechy našich žiačok

Slávnostné vyhodnotenie súťaže tvorivosti žiakov a študentov ŠULEKOVO KOMÁRNO sa uskutočnilo prednedávnom v priestoroch Domu Matice slovenskej v Komárne. Naša škola zaslala do tejto súťaže 13 […]