Školy, ktoré menia svet
30. októbra 2023
Slávnostné stretnutie
1. novembra 2023
Ukázať všetko

Obuli sme si študentské topánky a vykročili do sveta…

Dizajn bez názvu - 1

Sme ostrieľanejšie, sme motivovanejšie, sme pripravené zavolať učiacich sa do učenia pomocou metódy Clil!

Naše štúdium na zahraničných medzinárodných školách je za nami. Dva týždne intenzívneho zdokonaľovania sa v angličtine, porovnávania metód výučby u nás a v zahraničí, bývania v cudzích rodinách a stretávania sa v multikultúrnom prostredí je ukončené. Zo zahraničia sme si priniesli nový pohľad na výučbu anglického jazyka a vôľu poskytnúť žiakom motiváciu, aby v budúcnosti chceli zažívať niečo podobné. Program Erasmus+, ktorý je financovaný Európsku úniou poskytuje učiteľom aj tieto možnosti. Naša Základná škola na Ulici pohraničná získala grant na ďalšie vzdelávanie pedagógov, ktoré sme využili na zlepšenie výučby prvého cudzieho jazyka na škole, ktorým je angličtina.

Dvaja naši pedagógovia z druhého stupňa na Základnej škole Ulica pohraničná  pôsobili dva týždne v školiacom centre ACET (Active Centre of English Training) v Corku a tri kolegyne z prvého stupňa, boli vyslané vzdelávať sa v školiacom centre AM Language Studio na Malte. Mali sme rovnaké štartovacie pozície, čo sa týka nového prostredia a anglicky hovoriacich rodín. Chceli sme sa naučiť niečo nové, spoznať kultúru, stretávať sa s ľuďmi a komunikovať v cudzom jazyku, zažiť pocit, ktorý majú naši žiaci, keď stojíme pred nimi a snažíme sa im vštepiť anglický jazyk. Znovu sme boli študentmi a dostali všetko, čo k tomu patrí. Cesta do a zo školy, nové knihy, spolužiaci a učitelia, ktorých sme sa mohli pýtať, ktorí opravili naše chyby. Aj učitelia by sa mali občas vrátiť v čase a spomenúť si, aké to je na druhej strane katedry. Musím však za všetkých napísať, že počiatočné stresy opadli a my všetky sme sa vrátili na Slovensko bohatšie a sebavedomejšie ako predtým. Učarovali nám vždyzelené polia Írska a krásne katedrály dýchajúce históriou. Do diania nás vtiahlo pulzujúce mesto Sliema na Malte a študentský vir-var.

Ďakujem kolegyniam, že sa dali zlákať a vykročili na spoločnú cestu používania princípov metód Clil od prvého ročníka až po deviaty.

Mgr. Králiková Lucia

Clil – my experience from Cork Ireland

Job-shadowing alebo tieňovanie učiteľov vo Fínsku (1)

CLIL lesson English (1)  CLIL lesson  CLIL lesson-2. (1)  CLIL lesson3  CLIL METHOD OF TEACHING MATHS 

Mgr. Katarína Vajkai

CLIL Life in a beehive – po angl. CLIL2 Christmas Carol-po angl CLIL3 Make a map po angl. CLIL4 It´s time to go shopping- po angl CLIL5 Let´s have a fun- po angl

Mgr. Kristína Sýkorová

clil in the town Fashion time clil Human body clil Lesson_plan_template PE CLIL Slovakia clil

Bc. Dana Csomová 

1.Baking-pracovný list (1) 1.CLIL Music CLIL FUN CLIL my skeleton practice CLIL TRANSPORT

Mgr. Evelyn Polozsányiová

CLIL-lesson-1-forest-animals-and-their-division-kópia-4 (1)  CLIL-lesson-2-income-and-expenses-how-to-handle-money CLIL-lesson-3-types-of-musical-instruments CLIL-lesson-4-sports-for-health-a-healthy-lifestyle CLIL-lesson-5-the-beauty-of-school-greenery (1)