Novinky

9. augusta 2018

Úspešní Triztalenťáci

Technická Realizácia Invenčného Zadania – TRIZ – predstavuje metodiku, ktorá sa využíva za účelom objavenia nového riešenia, najmä technických problémov. Spája princíp brainstormingu a fantazírovania a […]
26. júla 2018

Environexperti 2018

Environexperti 2018, čiže  naši najstarší žiaci, sa v tomto roku zamerali na celoročné zdroje zdravia.  V rámci projektu, ktorý vyhlásila mimovládna nezisková organizácia Živica, preskúmali predovšetkým význam lokálnych […]
17. júla 2018

Veľká konferencia ročníkových prác 2018

Najúspešnejšie a najzaujímavejšie ročníkové práce sa každoročne prezentujú aj pred porotou, ktorá je zostavená z odborníkov z rôznych oblastí. V tomto roku prijali pozvanie: historička umenia […]
17. júla 2018

Ročníkové práce 2018 – roč. 5.-8.

“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“1000″]
17. júla 2018

Ročníkové práce 3. a 4. ročník 2018

“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“1000″]
5. júla 2018

Koncoročné aktivity 7.A

Žiaci 7.A pod vedením tr.uč. Márie Hamranovej si posledný týždeň školského roka naplánovali originálne. Pondelok sa niesol v duchu hesla: Športuj a spoznávaj krásy okolia Komárna. […]
5. júla 2018

Účelové cvičenie – Ochrana človeka a prírody

Žiaci 2. stupňa si precvičili zdravotnícku prípravu a prvky civilnej ochrany.  “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“1000″]
5. júla 2018

Deň prázdnych lavíc u Veveričiek

Oslavy tohto dňa pripadajú každoročne na tretí júnový piatok, ktorý je medzinárodným dňom učenia sa na čerstvom vzduchu a sviatkom prepájania teoretických vedomostí s praktickým životom. […]
22. júna 2018

Najúspešnejší žiaci u primátora

Tradičné ocenenie za celoročnú prácu a úspechy, ktoré každoročne udeľuje primátor mesta Komárno, si tento rok prevzali: Alexandra Halagačková zo 7.A a Olivér Vajkai zo 4.A. […]
20. júna 2018

Zážitkové vyučovanie v Banskej Štiavnici

Žiaci našej školy sa vybrali na ozajstnú banskú expedíciu. Spoločnosť Geoklub pomocou projektu GEOPARK Banská Štiavnica prezentuje najzaujímavejšie geologické a mineralogické zvláštnosti tohto pozoruhodného miesta, označeného […]