Novinky

27. apríla 2015

Úspešný zber papiera

Separovanie odpadu a recyklácia patria medzi prioritné ekoaktivity našej školy. Aktívne sa do nich zapájajú nielen žiaci, pedagógovia, ale celé naše rodiny a priatelia školy.  Jarný […]
27. apríla 2015

Zlaté pásmo pre naše Škovránčatá

Regionálne osvetové stredisko v Komárne realizovalo 16. apríla 2015 v priestoroch MsKS v Komárne mestskú súťažnú prehliadku DETI DEŤOM 2015. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: malé spevácke zbory a veľké […]
26. apríla 2015

3. miesto v celoslovenskom kole

Vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí 2015 vyhlásenej Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove získala práca našej žiačky Dominiky Holzheiovej z 5.A triedy 3. miesto v celoslovenskom […]
22. apríla 2015

Spoločne pre Zem

V rámci Týždňa pre Zem usporiadali naše stromácke kluby Zelená planéta a Enviráčik čistenie znečistenej lokality v našom meste, breh Váhu v okolí Vážskeho mostu. [Show […]
17. apríla 2015

Pedagóg roka 2014

Blahoželáme našej kolegyni Mgr. Kristíne Sýkorovej. Dňa 8. apríla 2015 sa uskutočnil vo veľkej sále Dôstojníckeho pavilónu slávnostné odovzdanie cien Najlepší pedagóg roka 2014. Ceny odovzdal […]
16. apríla 2015

Anglické konverzácie pre žiakov 2.stupňa

Najvhodnejším spôsobom ako zvýšiť jazykové schopnosti žiakov, naučiť sa  používať anglický jazyk v bežných životných situáciach ako aj zlepšiť svoje komunikačné zručnosti sú anglické konverzácie pod […]
16. apríla 2015

Výhra v Raiffeisen banke

Ďakujeme všetkým, ktorí svojim hlasom podporili náš projekt a pomohli nám vyhrať finančný príspevok, ktorý poslúži na revitalizáciu nášho dvora.
16. apríla 2015

2. kolo biologickej olympiády

V 2.školskom kole kategórie F určenej pre mladších žiakov 3. a 4.roč.  s názvom : Spiaci les sa žiaci  naučili spoznávať predpísané druhy živočíchov, oboznámili sa s ich […]
16. apríla 2015

Úspešný projekt Na ceste nie si sám

Nitrianska komunitná nadácia a fond Bona via vybrali tri najúspešnejšie projekty, medzi ktorými bol aj náš, podaný Rodičovským združením pri našej škole. Udelený grant: 500 € […]
14. apríla 2015

Testovanie deviatakov

Celoslovenské testovanie deviatakov prebehne 15.4.2015,  v stredu. Harmonogram Testovanie 9 Matematika 8.00 – 8.10 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH 8.10 […]