Novinky

26. marca 2016

Svetový deň vody – projektové vyučovanie

Do celoslovenskej súťaže Stromu života pod názvom Týždeň pre vodu 2016 sme sa zapojili formou  interaktívneho zážitkového a projektového vyučovania. Žiaci riešili rozmanité úlohy nielen vecného, výskumného ale […]
25. marca 2016

Noc s Osmijankom 2016

Celoslovenský čitateľský projekt „Čítame s Osmijankom“ , do ktorého sa zapájame každoročne a trvá niekoľko mesiacov, uzatvárame vždy mimoriadne Nocou s Osmijankom. Celovečerný program a nočný […]
20. marca 2016

Hodina Zeme 2016

Fotky pre budúce generácie: My, zopár nadšencov, sme už v roku 2016 upozorňovali na nebezpečenstvo svetelného znečistenia a všetkého, čo s tým súvisí. Tak sme sa […]
17. marca 2016

Labyrint čarovných planét – MŠ Eötvösa

[Show slideshow] 1 2 ►
16. marca 2016

Labyrint čarovných planét – MŠ Kapitánova

[Show slideshow]
14. marca 2016

Najlepší v okrese

Naši žiaci: D.Soósová, A.Halagačková a S.Harsányi z 5.A získali v okresom kole Biblickej olympiády 1. miesto a postupujú do krajského kola. Našim nováčikom blahoželáme a držíme […]
12. marca 2016

Labyrint čarovných planét – MŠ Nová Stráž

[Show slideshow] 1 2 ►
8. marca 2016

Labyrint čarovných planét – MŠ Mieru a MŠ Mederčská

[Show slideshow] 1 2 ►
7. marca 2016

Hviezdoslavov Kubín 62. ročník – obvodná súťaž

 POÉZIA:  3.miesto Olivér Vajkai 2.A, 2.miesto Michaela Froncová 4.A, 1. miesto Elena Kökényová 4. B, PRÓZA:  3. miesto Zoja Kollárová 3.A, 2. miesto Nina Sýkorová 4.B, […]
7. marca 2016

Labyrint čarovných planét – MŠ Lodná

[Show slideshow] 1 2 ►