Novinky

5. októbra 2015

Prečo sú kvety farebné?

Na túto otázku hľadali a našli odpoveď žiaci 8.A na hodine chémie priamo v našej ekoučebni. [Show slideshow]
5. októbra 2015

2.A v ekoučebni

Druháci na hodine prírodovedy skúmali prítomnosť vzduchu priamo „na vzduchu“. [Show slideshow]
5. októbra 2015

Zážitkové vyučovanie v ekoučebni

Žiaci 1.B využili našu novú ekoučebňu na hodine prvouky, spoznávali bylinky z bylinkovej špirály, tvorili z prírodného materiálu a poobede v Školskom klube privítali jeseň všetkými […]
4. októbra 2015

Buenos Diaz, Pohraničná!

A Mexican ex-change student Miranda Gonzales from Rottary club visited our school. Danced salsa, talked in English and Spanish, gave us spicy food to taste and […]
27. septembra 2015

Dopravná výchova

Pozvanie prijal medzi nás známy komárňanský cyklista Zoltán Bujna, príslušníci dopravnej polície nás poučili o bezpečnom správaní sa na cestách, žiaci si otestovali vedomosti z dopravných […]
24. septembra 2015

3. medový festival

[Show slideshow]
24. septembra 2015

Športujeme s Majstrami sveta

  Erik Vlček, Juraj Tarr, Tibor Linka, Latinho Vemcamara Capoeira, tréneri Ondrej Óváry, Klaudia Viola, cross fit, zumba, flórbal, volejbal, basketbal, capoeira a ďalšie disciplíny a […]
14. septembra 2015

Majstri kajakári Vlček a Tarr u nás

Naši bývalí žiaci, súčasní majstri sveta v kajaku, Erik Vlček a Juraj Tarr prijali naše pozvanie a prekvapili našich žiakov olympijskými zošitmi, ktoré nám aj vlastnoručne […]
14. septembra 2015

Na súťaži vo varení

Súčasťou Komárňanského vínneho korza býva každoročne aj súťaž vo varení Jókaiho fazuľovej polievky. Učitelia našej školy sa rozhodli v tomto roku zapojiť do prípravy tejto komárňanskej špeciality, […]
9. septembra 2015

Úspešný projekt „Mladí vedci“

  Od roku 2015 sa Nadácia Allianz orientuje  na podporu projektov študentov prírodných vied. Cez program „Mladí vedci“ sa snaží zvýšiť záujem žiakov o prírodné vedy. Cieľom programu je […]