Novinky

30. novembra 2021

Projekt Na každej škole – blok 1.

Program Na každej škole záleží vznikol za účelom reformy školstva: podporuje najmä reformu učiteľov, ponúka im možnosti,  ako pracovať so žiakmi inak –  prihovárať sa im […]
28. novembra 2021

Deň učenia vonku 2021

Do celosvetovej kampane The Outdoor Classroom Day  zapojili viacerí pedagógovia našej školy  rôzne ročníky.  Žiaci mali možnosť zažiť rozličné predmety vo vonkajšom prostredí. Prváci si vyskúšali […]
28. novembra 2021

Vynovené laboratórium

Začiatkom školského roka sa odovzdalo naše vynovené laboratórium, ktoré nesie meno po bývalom učiteľovi školy, nedávno zosnulom, Milošovi Součkovi. Bol dlhoročným učiteľom na našej škole a […]
27. novembra 2021

Naše vynovené ihrisko

v októbri sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie obnoveného športového ihriska , ktoré dostalo umelý trávnik. Celkové náklady na obnovu dosiahli 47-tisíc eur, z ktorých značnú časť, 40-tisíc […]
3. novembra 2021

Jesenné tvorivé dielne 2021

Školský klub detí sa každoročne postará o pravú  jesennú atmosféru v našej škole. Výsledkom tvorivých úsilí našich detí a ich rodičov je plná predzáhradka po večeroch […]
30. októbra 2021

Európsky deň jazykov

V rámci celoškolského projektu sa žiaci mohli na rôznych stanovištiach zoznámiť aj s jazykmi, ktoré sa na škole nevyučujú. Projektovo-netradične v rôznych triedach bádali, pracovali v […]
7. októbra 2021

Biela pastelka.

Naša škola pomáha aj tým, ktorí sú na pomoc odkázaní. Dňa 24.septembra 2021 sa aj naša škola zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka pre nevidiacich a […]
24. septembra 2021

Dielňa dobrej praxe – akčný deň

Naša škola pripravila pre svojich žiakov a ako inšpiráciu pre ostatné školy dielňu dobrej praxe – Akčný deň. Akcia sa uskutočnila v rámci projektu Zelená Škola […]
2. júna 2021

Postup na celoštátne kolo FLL

 Tím Counter, v zložení: O. Vajkai, V. Halagačková, A. Kis, D. Hodek, S. Rácz, P. Patakyová a N. Hlušková  na on-line regionálnom turnaji najväčšej robotickej súťaže […]
18. februára 2021

Úspešní riešitelia Matematickej olympiády

Blahoželáme! Úspešnymi riešiteľmi okresného kola matematickej olympiády sa stali naši žiaci : Nela Králikova, (5.B), Jakub Hanuliak (5.B) a Ondrej Gajdáč (5.A) Žiakom ďakujeme, robia nám […]