Novinky

20. mája 2016

Prezentácia požiarnej techniky

Žiaci ŠKD sa zúčastnili na prezentácii požiarnej techniky pod Vážskym mostom. [Show slideshow]
17. mája 2016

Dopravná výchova v praxi

Žiaci 1. a 2. ročníka absolvovali dopravnú výchovu na dopravnom ihrisku v Galante. Účinnou a zároveň atraktívnou formou nadobudli vedomosti nielen prostredníctvom teórie, ale aj praktickou časťou. […]
17. mája 2016

Ocenenie na celoslovenskom stretnutí

Daniel Rybánsky, žiak 8.A, získal na celoslovenskom stretnutí Envitalentov v projektovej časti ocenenie „Koruna Stromu života“ za prezentáciu svojej práce pod názvom Monitoring kvality vzduchu na […]
15. mája 2016

Týždeň modrého gombíka 2016

Aj tento rok sa tretí májový týždeň bude niesť v duchu tejto zbierky, ktorej výnos poputuje na podporu programov  na riešenie detskej podvýživy v Mauritánii. Pomôžme […]
13. mája 2016

Grécka kuchyňa v Babičkinej kuchynke

Spolupráca školy a rodičov je široká a mimoriadne významná súčasť života školy. Snahou školy je vtiahnuť rodičov priamo do diania v škole, do zdieľania spoločných radostí, do riešenia spoločných problémov […]
13. mája 2016

Týždeň rodiny

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Komárne pripravilo pri príležitosti Svetového dňa rodiny (15. máj 2016) vzdelávacie podujatie pre […]
13. mája 2016

Rozlúčka s Vicemajstrami

Po celoročnom intenzívnom fandení sme sa na záver basketbalovej sezóny poďakovali našim basketbalistom spoločnou  rozlúčkovou exhibíciou. Oni sa nám odvďačili svojimi podpismi.  [Show slideshow] 1 2 […]
9. mája 2016

Slávik Slovenska 2016 – okresné kolo

Naša slávica Elenka Kökényová zo 4.B vyspievala na okresnom kole súťaže v speve ľudových piesní 2. miesto. Reprezentovali nás aj Alex Kis z 2.A a Lucia Demáčeková […]
6. mája 2016

Európa v škole 2016

Európa v škole je medzinárodný projekt spojený so súťažou, určený deťom a mládeži vo veku 6 – 19 rokov. Projekt je organizovaný v 36 krajinách Európy pod záštitou medzinárodných […]
6. mája 2016

Enviroexkurzia – zážitkové vyučovanie

Firma Vendomat v rámci svojho projektu pre mládež  nám ponúkla  exkurziu do Emilových sadov v Dvoroch nad Žitavou, kde sme mali možnosť priamo v teréne spoznávať […]