Novinky

30. októbra 2021

Európsky deň jazykov

V rámci celoškolského projektu sa žiaci mohli na rôznych stanovištiach zoznámiť aj s jazykmi, ktoré sa na škole nevyučujú. Projektovo-netradične v rôznych triedach bádali, pracovali v […]
7. októbra 2021

Biela pastelka.

Naša škola pomáha aj tým, ktorí sú na pomoc odkázaní. Dňa 24.septembra 2021 sa aj naša škola zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka pre nevidiacich a […]
24. septembra 2021

Dielňa dobrej praxe – akčný deň

Naša škola pripravila pre svojich žiakov a ako inšpiráciu pre ostatné školy dielňu dobrej praxe – Akčný deň. Akcia sa uskutočnila v rámci projektu Zelená Škola […]
2. júna 2021

Postup na celoštátne kolo FLL

 Tím Counter, v zložení: O. Vajkai, V. Halagačková, A. Kis, D. Hodek, S. Rácz, P. Patakyová a N. Hlušková  na on-line regionálnom turnaji najväčšej robotickej súťaže […]
18. februára 2021

Úspešní riešitelia Matematickej olympiády

Blahoželáme! Úspešnymi riešiteľmi okresného kola matematickej olympiády sa stali naši žiaci : Nela Králikova, (5.B), Jakub Hanuliak (5.B) a Ondrej Gajdáč (5.A) Žiakom ďakujeme, robia nám […]
17. februára 2021

Okresné kolo olympiády

Blahoželáme Ninke Sýkorovej z 9.A a  Antoniovi Malomovi zo 7.A , ktorí sa stali  úspešnými riešiteľmi okresného kola olympiády v anglickom jazyku .  Za prípravu ďakujeme […]
16. februára 2021

Ocenená snaha za recykláciu

Ďakujeme každému, kto nám pomáha udržiavať poriadok v našom okolí,  na našej planéte. Je dôležité, aby sa nepotrebné dostalo na správne miesto.  S Recyklohrami je naša […]
16. februára 2021

Úspechy v súťaži iBobor

V tomto školskom roku nás úspešne reprezentovali :  Ondrej Gajdáč, Richard Popovič, Nela Králiková, Stanislav Ščerba a Jakub Hanuliak, žiaci 5. roč. Naša škola sa už […]
16. februára 2021

Naši úspešní na Geografickej olympiáde

Výsledky okresného kola: 4. miesto: Alex Kis, 7.A, 5. miesto: Alex Ódor, 5.A, úspešní riešitelia: Samuel Rácz, 6.B, Dávid Duchoň a Daniel Duchoň, 9.A. Blahoželáme našim […]
10. februára 2021

1. a 4. miesto

Blahoželáme Alexovi Kisovi, žiakovi 7. A, k 1. miestu v okresnom kole a 4. miestu v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku. Za prípravu žiaka  ďakujeme […]