Novinky

13. mája 2016

Týždeň rodiny

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Komárne pripravilo pri príležitosti Svetového dňa rodiny (15. máj 2016) vzdelávacie podujatie pre […]
13. mája 2016

Rozlúčka s Vicemajstrami

Po celoročnom intenzívnom fandení sme sa na záver basketbalovej sezóny poďakovali našim basketbalistom spoločnou  rozlúčkovou exhibíciou. Oni sa nám odvďačili svojimi podpismi.  [Show slideshow] 1 2 […]
9. mája 2016

Slávik Slovenska 2016 – okresné kolo

Naša slávica Elenka Kökényová zo 4.B vyspievala na okresnom kole súťaže v speve ľudových piesní 2. miesto. Reprezentovali nás aj Alex Kis z 2.A a Lucia Demáčeková […]
6. mája 2016

Európa v škole 2016

Európa v škole je medzinárodný projekt spojený so súťažou, určený deťom a mládeži vo veku 6 – 19 rokov. Projekt je organizovaný v 36 krajinách Európy pod záštitou medzinárodných […]
6. mája 2016

Enviroexkurzia – zážitkové vyučovanie

Firma Vendomat v rámci svojho projektu pre mládež  nám ponúkla  exkurziu do Emilových sadov v Dvoroch nad Žitavou, kde sme mali možnosť priamo v teréne spoznávať […]
6. mája 2016

Štúrov Zvolen – krajská súťaž 2016

Rétorika (rečnícke umenie) sa tešila veľkej obľube v období starovekého Grécka. Dnes prežíva renesanciu. Veď vystupovať pred publikom, prezentovať a obhájiť svoj názor nie je vôbec […]
3. mája 2016

Aktivizujúca angličtina

Cieľom efektívnej výučby cudzieho jazyka je nielen naučiť žiakov nejaké „slovíčka alebo frázy”, ale ich vedieť osloviť a vtiahnuť do samotného vyučovania, vyvolať v nich chuť […]
2. mája 2016

Komárňanské dni 2016

Žiaci našej školy predviedli svoje spevácke a tanečné nadanie v  Hudobno-tanečnom pásme  v amfiteátri Dôstojníckeho pavilónu,  zmerali si svoje sily v súťaži Mladý záchranár CO a […]
30. apríla 2016

Jarný zber papiera

Ďakujeme všetkým, ktorí myslia a niečo aj robia pre našu planétu. tentokrát to bolo 18 000 kg odpadového papiera. . [Show slideshow]
30. apríla 2016

Vzdelávací program v Bratislave

Svetovým  dňom  vody  si máme pripomínať jej dôležitosť a nenahraditeľnosť v našom živote. Jednou zo základných práv človeka je právo na prístup k bezpečnej pitnej vode. Oslava dňa […]