Novinky

29. marca 2015

Hodina pre Zem

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli – rodinám : Grolmusovej, Sýkorovej, Benešovej, Mahajan,Farkašovej, Kollárovej, Leikertovej, Urbanovskej, Halagačkovej, Vajkai, Soósovej, Manyusovej, Bujdošovej, Maťkovej, Lopatovej, Nguyen Thanh. Sebimu Csenteovi, Peťe […]
29. marca 2015

Deň narcisov 2015

[Show slideshow]
29. marca 2015

Interaktívna prednáška o Váhu

V rámci Týždňa pre vodu sa žiaci formou interaktívnej prednášky zoznámili s riekou Váh od jeho prameňa až po ústie do Dunaja pri Komárne. [Show slideshow]
29. marca 2015

Zážitkové vyučovanie hudobnej a výtvarnej výchovy

Zážitkové vyučovanie je overená a  čoraz obľúbenejšia forma vyučovania v praxi učiteľa.  Ide o  efektívnu formu učenia, ktorá aktivizuje žiaka počas celej vyučovacej hodiny, prirodzene ho […]
24. marca 2015

Týždeň pre vodu

Environmentálna, nezisková organizácia Strom života vyhlásila 5. ročník súťaže Týždeň pre vodu, od 23.3. do 27.3. 2015 pri príležitosti Svetového dňa vody (22. marec), ktorý v roku 1992 […]
23. marca 2015

Pomôžte nám vyhrať!

Pomôžte vyhrať našej škole! Milí rodičia a priatelia školy. V týchto dňoch: od 16.3. do 31.3.2015 prebieha hlasovanie v Reifeisen Banke. Projekt našej školy sa dostal […]
23. marca 2015

Čiastočné zatmenie Slnka

V piatok 20. marca 2015 sme pozorovali zaujímavý úkaz – zatmenie Slnka, ktoré bolo z našich končín pozorovateľné ako čiastočné. Naši žiaci mali možnosť sledovať niekoľkohodinový […]
22. marca 2015

Postup v biblickej olympiáde

Dňa 12.3.2015 sa konalo dekanátne kolo biblickej olympiády. V tomto školskom roku je olympiáda zameraná na knihy: Jozue, Tobiáš a Skutky apoštolov. Súťaž prebiehala v piatich kolách. […]
21. marca 2015

Pričinili sme sa o čistejšie životné prostredie

Naša škola sa v minulom školskom roku zapojila do nového  školského programu Enviróza z dielne Slovenskej agentúry životného prostredia. V rámci tohto programu sme zmapovali a zaznamenali […]
20. marca 2015

Úspech vo výtvarnej súťaži

Vo výtvarnej súťaži „Vesmír očami detí 2015“ vyhlásenej Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove získali práce našich žiakov (celkovo ich bolo 20), 4 ocenenia v okresnom kole: […]