Novinky

4. novembra 2015

Beseda s Braňom Jobusom

Po krste našej školskej  knižnice odprevadil malý slávnostný sprievod našich detí Braňa Jobusa do budovy Mestskej knižnice na Ulici palatínovej. Tam sa k nám pridali čitatelia […]
3. novembra 2015

Slávnostný krst našej školskej knižnice

Vyvrcholením celoškolského projektu a zároveň oslavou Medzinárodného dňa školských knižníc bol slávnostný krst našej znovuzriadenej školskej knižnice. Krstným otcom sa stal známy autor kníh pre deti: […]
3. novembra 2015

V krajine slovenských ľudových rozprávok

Celoškolský projekt „Dobrý deň, pán Ludevít!“ sa v nižších ročníkoch začal v krajine slovenských ľudových rozprávok, ktoré  djetkam malím prečítali naše pozvané babičky, niektoré aj bývalé […]
3. novembra 2015

„Dobrý deň, pán Ludevít!“ – prezentacije

Po celodennej práci nasledovala prezentácia výstupov z jednotlivých djelní: mimoriadneho vydania školského časopisu „Pohraničjar“, Abecedy Ludevíta Velislava Štúra, maxikrížoviek, Školského poriadku v slovenčine štúrovskej a jedálneho […]
3. novembra 2015

„Dobrý deň, pán Ludevít!“ – djelne

200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra sme oslávili celoškolským projektom. Hlavná chodba školy sa pomenovala ako Ulica Ludevíta Velislava Štúra a triedy a učebne sa premenili na […]
1. novembra 2015

Robolab – súťaž

Pre žiakov 1. a 2. ročníka, ktorí navštevujú záujmový krúžok Robolab, zorganizovala Ing. Mgr. Júlia Bundová – vedúca krúžku, robotickú súťaž. Budúci nádejní konštruktéri a programátori […]
1. novembra 2015

Exkurzie do Bratislavy

Žiaci roč. 5.-9. navštívili niekoľko zaujímavých výstav: Titanic, výstavu ilustrácií v Bibiane a medzinárodnú výstavu Bienále v Dome umenia. . [Show slideshow]
27. októbra 2015

Ekovýchovný projekt

Medzinárodný deň stromov sme oslávili ako každý rok množstvom ekovýchovných aktivít: Zrodení zo stromu, Stromček, kto v tebe býva,Stromy a ľudová slovesnosť, Spoločenstvo stromov, Anketa Strom?, […]
27. októbra 2015

Október – mesiac úcty k starším

Našich seniorov v Domove sociálnych služieb na Špitálskej ulici navštevujeme pravidelne dvakrát ročne. Tentokrát sme ich potešili pesničkami našich slávikov, prednesom našich recitátorov a piesňou v […]
26. októbra 2015

Jesenné tvorivé dielne

[Show slideshow] 1 2 ►