Novinky

27. mája 2015

Enviroprojekt Týždeň pre Zem 2015

Rok 2015 vyhlásila Organizácia spojených národov za Medzinárodný rok svetla a svetelných technológií. Svetlo hrá životne dôležitú úlohu v našom každodennom živote a je podstatnou prierezovou […]
20. mája 2015

Výsledky testovania žiakov 9. ročníka

Žiaci našej školy obstáli v testovaní 9 v porovnaní s celoslovenským priemerom lepšie o 10,94 % v Matematike a o 8,97 % lepšie v Slovenskom jazyku. […]
19. mája 2015

Rozlúčka s T.J. Bannisterom

Ako to už býva zvykom, všetko pekné sa raz skončí…Aj naše anglické konverzácie s obľúbeným TJ BANNISTEROM, ktorý sa nám vo svojom voľnom čase venoval a  prispel […]
19. mája 2015

Anglické konverzácie s Native Speakrom

[Show slideshow]
19. mája 2015

Majstri basketbalisti u nás

[Show slideshow] 1 2 3 ►
15. mája 2015

Postup na celoštátne kolo v rétorike

Dňa 14. mája 2015 sa v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre uskutočnila Krajská súťaž v rétorike Štúrov Zvolen, v ktorej sa náš rečník Andrej Purkart, 9.N umiestnil […]
14. mája 2015

Paletosedačky

Členovia enviroklubu Zelená planéta dokončili maľbou paletosedačky,  ktoré počas nedávneho Zeleného dopoludnia zmontovali a povrchovo upravili naši oteckovia. Vyučovanie v prírode a relax v útulnejšom prostredí […]
13. mája 2015

Európa v škole – 3 ocenenia

Európa v škole je medzinárodný projekt spojený so súťažou, určený je deťom a mládeži vo veku 6 – 19 rokov. Projekt je organizovaný v 36 krajinách Európy pod záštitou […]
11. mája 2015

Slávik Slovenska 2015 – 1.miesto

Každoročne v máji sa koná  celoslovenská spevácka súťaž v speve slovenských ľudových piesní Slávik Slovenska. V tomto roku sa konal už 25. ročník súťaže. Na súťaži nás reprezentovala Ester […]
11. mája 2015

Komárňanské dni 2015

[Show slideshow]