Novinky

4. apríla 2016

Nájdené kľúče

Na dvore školy sa našli kľúče od auta. Info na sekretariáte školy.
31. marca 2016

Študuj s nami na Detskej univerzite Komenského

Termín: júl – august 2016 ( 9 prednášok univerzitných profesorov) Spôsob dopravy: vlakom IC (2€) + MHD v Bratislave Účastnícky poplatok za celé obdobie DUK je […]
29. marca 2016

Oznam pre rodičov

Vážení rodičia! „Vhodné vzdelanie mladých ľudí nespočíva v napĺňaní ich hláv masou slov, viet a myšlienok pozbieraných od rôznych autorov, ale v otváraní ich porozumenia vonkajšiemu […]
29. marca 2016

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

1. miesto v prednese poézie a postup na krajské kolo získala žiačka 4. B Elena Kokényová, 2. miesto v prednese prózy má Nina Sýkorová zo 4. […]
26. marca 2016

Výtvarná súťaž pre deti MŠ

„Moja čarovná planéta“ bola námetom pre deti Materských škôl, ktoré sa zapojili do našej výtvarnej súťaže. Tri škôlky: Mieru, Lodná a Eotvosa s päťdesiatimi prácami súperili […]
26. marca 2016

Svetový deň vody – projektové vyučovanie

Do celoslovenskej súťaže Stromu života pod názvom Týždeň pre vodu 2016 sme sa zapojili formou  interaktívneho zážitkového a projektového vyučovania. Žiaci riešili rozmanité úlohy nielen vecného, výskumného ale […]
25. marca 2016

Noc s Osmijankom 2016

Celoslovenský čitateľský projekt „Čítame s Osmijankom“ , do ktorého sa zapájame každoročne a trvá niekoľko mesiacov, uzatvárame vždy mimoriadne Nocou s Osmijankom. Celovečerný program a nočný […]
20. marca 2016

Hodina Zeme 2016

Fotky pre budúce generácie: My, zopár nadšencov, sme už v roku 2016 upozorňovali na nebezpečenstvo svetelného znečistenia a všetkého, čo s tým súvisí. Tak sme sa […]
17. marca 2016

Labyrint čarovných planét – MŠ Eötvösa

[Show slideshow] 1 2 ►
16. marca 2016

Labyrint čarovných planét – MŠ Kapitánova

[Show slideshow]