Novinky

17. februára 2021

Okresné kolo olympiády

Blahoželáme Ninke Sýkorovej z 9.A a  Antoniovi Malomovi zo 7.A , ktorí sa stali  úspešnými riešiteľmi okresného kola olympiády v anglickom jazyku .  Za prípravu ďakujeme […]
16. februára 2021

Ocenená snaha za recykláciu

Ďakujeme každému, kto nám pomáha udržiavať poriadok v našom okolí,  na našej planéte. Je dôležité, aby sa nepotrebné dostalo na správne miesto.  S Recyklohrami je naša […]
16. februára 2021

Úspechy v súťaži iBobor

V tomto školskom roku nás úspešne reprezentovali :  Ondrej Gajdáč, Richard Popovič, Nela Králiková, Stanislav Ščerba a Jakub Hanuliak, žiaci 5. roč. Naša škola sa už […]
16. februára 2021

Naši úspešní na Geografickej olympiáde

Výsledky okresného kola: 4. miesto: Alex Kis, 7.A, 5. miesto: Alex Ódor, 5.A, úspešní riešitelia: Samuel Rácz, 6.B, Dávid Duchoň a Daniel Duchoň, 9.A. Blahoželáme našim […]
10. februára 2021

1. a 4. miesto

Blahoželáme Alexovi Kisovi, žiakovi 7. A, k 1. miestu v okresnom kole a 4. miestu v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku. Za prípravu žiaka  ďakujeme […]
5. decembra 2020

Mikuláš 2020

Dnes ráno vítal všetkých žiakov našej školy drobnou sladkosťou Mikuláš so svojim sprievodom. Prekvapil aj našich susedov škôlkarov z MŠ Lodnej a Ekoškôlky Kapitánovej, keď sa […]
4. decembra 2020

OZNAM ŠKD.

  Pripomíname rodičom detí, ktoré navštevujú Školský klub, aby poplatky za mesiace september – december 2020 uhradili najneskôr do 10. 12. 2020. Ďakujeme vopred.
9. októbra 2020

Hodnotiaca návšteva zo Zelenej školy

Členovia nášho kolégia dnes absolvovali záverečné hodnotenie dvojročnej práce celej našej školy v téme Voda. Hodnotiaca návšteva sa zaujímala o plnenie metodiky 7 krokov a úrovne […]
28. septembra 2020

Zážitkový kurz na Zaježovej

Naša škola, ako jedna z pilotných Záhrad, ktoré učia, sa zúčastnila kurzu CEEV Živica. Tvorba questov – rýmovaných pátračiek, ukážky outdoorového vyučovania, príklady dobrej praxe z […]
24. septembra 2020

Ponuka krúžkov na vzdelávací poukaz

Prosíme rodičov o podpísanie a odovzdanie vzdelávacieho poukazu – do 25.9.2020 na zvolený krúžok. Ponuku nájdete na: https://www.zspohranicna.sk/o-nas/kruzky/