Novinky

17. apríla 2016

Deň narcisov 2016

Do celoslovenskej kampane Deň narcisov organizovanej Ligou proti rakovine sa zapájame každý rok. Naši najstarší žiaci – deviataci navštívia v tento deň všetkých žiakov školy priamo […]
13. apríla 2016

Voľné pracovné miesto

Na školský rok 2016/17 ponúkame voľné pracovné miesto: učiteľstvo pre 1. stupeň. Voľné pracovné miesta
8. apríla 2016

Zápis do 1. ročníka 2016

Ďakujeme všetkým rodičom za prejavenú dôveru. Tešíme sa v septembri! ! [Show slideshow] 1 2 ►
6. apríla 2016

Navigácia k zápisu do 1.ročníka

Vážení rodičia a milí predškoláci! Na zajtrajší zápis, aby ste k nám bez problémov trafili. Tešíme sa na vás! [Show slideshow]
4. apríla 2016

Odysea Mysle 2016

Náš tím  Sýkorky (E. Kokényová, A.Poláková, E. Viteková, N.Berényiová, N.Sýkorová, V.Jávorková a M.S.Molnár – štvrtáčky) získal na Národnom kole Odysei Mysle 1. miesto za riešenie dlhodobého […]
4. apríla 2016

Nájdené kľúče

Na dvore školy sa našli kľúče od auta. Info na sekretariáte školy.
31. marca 2016

Študuj s nami na Detskej univerzite Komenského

Termín: júl – august 2016 ( 9 prednášok univerzitných profesorov) Spôsob dopravy: vlakom IC (2€) + MHD v Bratislave Účastnícky poplatok za celé obdobie DUK je […]
29. marca 2016

Oznam pre rodičov

Vážení rodičia! „Vhodné vzdelanie mladých ľudí nespočíva v napĺňaní ich hláv masou slov, viet a myšlienok pozbieraných od rôznych autorov, ale v otváraní ich porozumenia vonkajšiemu […]
29. marca 2016

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

1. miesto v prednese poézie a postup na krajské kolo získala žiačka 4. B Elena Kokényová, 2. miesto v prednese prózy má Nina Sýkorová zo 4. […]
26. marca 2016

Výtvarná súťaž pre deti MŠ

„Moja čarovná planéta“ bola námetom pre deti Materských škôl, ktoré sa zapojili do našej výtvarnej súťaže. Tri škôlky: Mieru, Lodná a Eotvosa s päťdesiatimi prácami súperili […]