Novinky

5. júla 2015

Návšteva príslušníkov dopravnej polície

V rámci prípravy dopravného ihriska na našom školskom dvore nás prišli navštíviť príslušníci dopravnej polície, ktorí nám poskytli množstvo užitočných rád. [Show slideshow]
5. júla 2015

Exkurzia Nitra

Žiaci 7.A a 5.A spoznávali pamätihodnosti nášho krajského mesta. . [Show slideshow] 1 2 ►
20. júna 2015

Škola v prírode 2015

[Show slideshow] 1 2 ►
20. júna 2015

ŠVP – Duchonka – 1.turnus

Všetky dni strávené v Škole v prírode na Duchonke v penzióne Fortunato preleteli náramne rýchlo, pretože boli plné nových zážitkov, exkurzií, turistických vychádzok, spoznávania chránených oblastí […]
15. júna 2015

Škola v prírode – 1.turnus – 1. deň

Milí rodičia! Pozdravujeme vás z nádherného zeleného prostredia Duchonky. Dorazili sme šťastne, ubytovanie a strava sú výborné, počasie krásne slnečné, trocha nám aj spŕchlo. Prvý deň […]
14. júna 2015

Mami, oci, poď sa hrať !

Zábavné popoludnie pre naše rodiny spojené so slávnostným otvorením relaxačnej zóny a charitatívnou činnosťou Deň belasého motýľa. . [Show slideshow] 1 2 ... 5 ►
2. júna 2015

Deň detí 2015

[Show slideshow] 1 2 ... 10 ►
2. júna 2015

Envitalenty na Španej doline

V dňoch 28.5-29.5. 2015 sa štyri žiačky našej školy : Laura Ori, Dorota Soósová, Alexandra Halagačková a Sofia Mečárová zo 4.A , zúčastnili na celoslovenskom stretnutí najúspešnejších riešiteľov […]
27. mája 2015

Hypericum 2015

Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR – Správou CHKO Dunajské Luhy a Ochranou dravcov na Slovensku organizujú každoročne envirosúťaž Hypericum,  v tomto […]
27. mája 2015

Pripravujeme pre vás

Srdečne vás všetkých očakávame na našich pripravovaných akciách: 31. mája, v nedeľu, očakávajú organizátori v Anglia parku všetky deti s rodičmi, starými rodičmi na zábavnom detskom […]