Novinky

14. marca 2016

Najlepší v okrese

Naši žiaci: D.Soósová, A.Halagačková a S.Harsányi z 5.A získali v okresom kole Biblickej olympiády 1. miesto a postupujú do krajského kola. Našim nováčikom blahoželáme a držíme […]
12. marca 2016

Labyrint čarovných planét – MŠ Nová Stráž

[Show slideshow] 1 2 ►
8. marca 2016

Labyrint čarovných planét – MŠ Mieru a MŠ Mederčská

[Show slideshow] 1 2 ►
7. marca 2016

Hviezdoslavov Kubín 62. ročník – obvodná súťaž

 POÉZIA:  3.miesto Olivér Vajkai 2.A, 2.miesto Michaela Froncová 4.A, 1. miesto Elena Kökényová 4. B, PRÓZA:  3. miesto Zoja Kollárová 3.A, 2. miesto Nina Sýkorová 4.B, […]
7. marca 2016

Labyrint čarovných planét – MŠ Lodná

[Show slideshow] 1 2 ►
5. marca 2016

Otvorené vyučovacie hodiny – 8. a 9.A

Ekotéma „Trash trek“  na hodine matematiky [Show slideshow]
5. marca 2016

Otvorené vyučovacie hodiny – 5.A

Mediálna výchova vo výučbe jazykov [Show slideshow] 1 2 ►
5. marca 2016

Otvorené vyučovacie hodiny – 4.A

Bloková vyučovacia hodina u Lienok [Show slideshow]  
5. marca 2016

Otvorené vyučovacie hodiny – 2.A

Bloková vyučovacia hodina u Sýkoriek [Show slideshow]
5. marca 2016

Otvorené vyučovacie hodiny – 1.B

Ekovyučovacia bloková hodina u Škriatkov   [Show slideshow]