Novinky

17. decembra 2016

Návšteva divadla v Nitre

Návšteva divadla má dôležitý význam v živote detí., podporuje u nich umelecké a kultúrne obohacovanie sa. V detskom divadle sa stávajú svedkami nielen známych životných skúseností, […]
13. decembra 2016

Krajší dvor, kde sa hráme, učíme, relaxujeme

Náš školský dvor sme rozšírili o novú zelenú plochu vďaka finančnej dotácii z rozpočtu mesta Komárno na účely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia […]
7. decembra 2016

Umenie zblízka 6

Celoslovenský projekt Galérie mesta Bratislavy UMENIE ZBLÍZKA  už desať rokov prispieva k poznávaniu hodnôt slovenského umenia 20. a 21. storočia a k podpore tvorivého uvažovania a zručností u mladých ľudí vo […]
7. decembra 2016

Mikuláš 2016

[Show slideshow]
7. decembra 2016

3.miesto v stolnom tenise

Náš dievčenský tím v zložení: A.Poláková,5.B, E.Kökényová,5.B, J.Kristián,7.A a K.Dikaszová,7.A získal na Majstrovstvách okresu 3. miesto. Blahoželáme! [Show slideshow]
29. novembra 2016

Naše úspešné florbalistky

Na Majstrovstvách okresu vo florbale dievčat vybojoval náš tím 2. miesto spomedzi šiestich finálových družstiev okresu. K úspechu im srdečne blahoželáme! ! [Show slideshow]
29. novembra 2016

Deň otvorených dverí v Bratislave

Školu úžitkového výtvarníctva J.Vydru v Bratislave navštívili žiaci našej školy, ktorí majú záujem o štúdium na strednej škole umeleckého smeru. Otvorenými učebňami, ateliérmi, dielňami  a galériami […]
20. novembra 2016

Slávnostná imatrikulácia prvákov

[Show slideshow] 1 2 ►
20. novembra 2016

Exkurzia na univerzite

Naši piataci navštívili Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre. Na katedre výtvarnej výchovy a tvorby Pedagogickej fakulty si dievčatá vyskúšali prácu domového architekta a chlapci si v […]
8. novembra 2016

Naši úspešní speváci

Na súťaži v speve ľudových piesní, ktorý sa tradične konal v Dome Matice slovenskej v Komárne, dosiahli výborné úspechy naši speváci. Lucia Demáčeková, 2.A,  1. miesto […]