Novinky

27. apríla 2018

Odysea Mysle 2018

Dve prvé miesta a dve tretie vybojovali naše štyri tímy na tohtoročnom národnom kole v Drahovciach pri Piešťanoch, kde zároveň reprezentovali aj Komárno ako jediná škola […]
23. apríla 2018

Medzinárodný pouličný beh Komárno-Komárom 2018

Blahoželáme nášmu kolegovi Matejovi Hamranovi za krásne 2. miesto na 5,5 km, takisto Lukášovi Grolmusovi zo 6.a za 2. miesto na 1000 m vo svojej vekovej […]
20. apríla 2018

Ku Dňu Zeme

Zapojili sme sa do výzvy Mestského úradu v Komárne pod názvom „Vyčistime si Komárno“ . Do vriec, ktoré nám poskytlo mesto , sme vyzbierali odpad v […]
20. apríla 2018

Exkurzia v SĽUKu, v Danubiane a v Gabčíkove.

Naši štvrtáci a tretiaci absolvovali nevšednú exkurziu , navštívili sídlo Slovenského ľudového umeleckého kolektívu – SĽUKu v Rusovciach, kde im poukazovali miesta inak neprístupné verejnosti: krojovňu, […]
20. apríla 2018

Teoretické vedomosti v praxi

O tom, že matematika sa najlepšie učí prakticky, sa mohli presvedčiť naši ôsmaci. Polomer, priemer, obsah a obvod už nie sú pre nich žiadny problém. Pobyt […]
20. apríla 2018

Týždeň podnikateľského vzdelávania

Žiaci 5.a triedy sa prednedávnom zúčastnili na veľtrhu podnikateľských talentov v Bratislave, kde mali možnosť spoznať najlepšie podnikateľské nápady mladých kreatívnych tímov z celého Slovenska. Zároveň […]
16. apríla 2018

Participácia odborníka na vzdelávaní

Žiakom 2. ročníka sme vyučovanie prvouky spestrili a urobili pútavejším prítomnosťou odborníka – včelára. Život včely medonosnej a nové trendy vo včelárstve  najvernejšie sprostredkuje práve človek s dlhoročnými skúsenosťami […]
15. apríla 2018

Deň narcisov 2018

Do celoslovenskej kampane Ligy proti rakovine sa každoročne aktívne zapájame. Dobrovoľníci, naši siedmaci, vyzbierali v tomto roku spolu 500 eur. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli. Špeciálne poďakovanie […]
15. apríla 2018

Zápis do 1. ročníka 2018

“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“1000″]
15. apríla 2018

Výtvarná súťaž pre deti MŠ

Najlepšia narodeninová oslava – tak znela výzva pre deti Materských škôl, ktorú mali výtvarne znázorniť ľubovoľnou technikou. Do súťaže sa zapojili takmer všetky škôlky v našom […]