Novinky

14. februára 2020

Go for gold – a zlato je naše!

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Komárne pripravila aj tento rok súťaž s názvom Go for gold, ktorej sa zúčastnili aj naši ôsmaci. Tím pozostával […]
14. februára 2020

V detskom múzeu Severka v Nitre

Odpovede na otázku: Boli iní ? pomáhali nájsť našim tretiakom lektorky na interaktívnej výstave. Príbeh o dievčatku vo fúriku zaujal každého a nenechal nikoho ľahostajným. Pátranie […]
31. januára 2020

Mimoriadna cena pre naše Rybičky z 2.B

Naši druháci pod vedením Anety Hradilovej získali Špeciálnu cenu Baletu SND vo výtvarnej súťaži“ Aké bude divadlo o 100 rokov“. Našim skoro najmenším blahoželáme k oceneniu. […]
28. januára 2020

ElektroOdpad – Dopad 3 – Rovesnícke vzdelávanie

„Byť niekým iným“ – tak sa volá prvá aktivita rovesníckeho vzdelávania celoslovenského projektu o elektroodpade, do ktorého je zapojená aj naša škola. Akčný tím O. Vajkaiho […]
24. januára 2020

2. miesto – Anglická olympiáda – okresné kolo

Jazýček, jazyk, jazyčnica…angličtina môže byť aj koníček, môže byť aj zábava. Úspešní riešitelia okresného kola v anglickej olympiáde sú toho dôkazom. Ich jazyky bavia a stále […]
15. januára 2020

Naša kolegyňa – účastníčka Komenského inštitútu

Komenského inštitút je vzdelávací program, ktorý sa snaží priniesť zmenu v školstve. Podporuje a spája učiteľov, ktorým ponúka ročné štúdium zamerané na zážitkové a praktické workshopy […]
13. januára 2020

FLL 2020 – Cena poroty – Tešíme sa a oslavujeme to, čo robíme!

V tomto roku získal tím našej školy Cenu poroty za najlepšiu prezentáciu hodnôt FLL : Objavovanie – objavujeme nové schopnosti a nápady, Inovácia – pri riešení […]
18. decembra 2019

Sme cirkulárna škola

Vďaka programu INTERREG Inštitútu cirkulárnej ekonomiky a projektu „Kruh obehového hospodárstva“ patrí naša škola medzi cirkulárne školy. Pribudli nám záhradné kompostéry, koše na bioodpad a informačné […]
16. decembra 2019

Magický adventný jarmok

“ Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc.“ Náš adventný jarmok, piatok 13. decembra, bol magický tým, koľko ľudí sa na ňom stretlo, koľko […]
8. decembra 2019

Mikuláš 2019

“ Nesieme Vám svetlo, aby ste mali jasný deň…“ – týmito slovami pozdravil Mikulášsky sprievod nielen každú triedu, ale aj pedagogický zbor, tety kuchárky v školskej […]