Novinky

11. februára 2024

Akreditácia Erasmus

Obdržali sme našu akreditáciu ako prísľub na ďalšiu možnosť pre našich žiakov a pedagógov spoznávať Európu! Spoločné hodnoty a zdieľanie našej praxe s inými školami v […]
11. februára 2024

FLL 2024

1. miesto za inovačný projekt , 7. miesto za Robot game spomedzi 12. tímov.  Tím Counter: S. Rácz, D.Hodek, 9.A, O. Gajdáč, 8.A, M. Rácz, D. […]
28. decembra 2023

„Chodník vedomostí“ – interaktívne, rovesnícke, medzipredmetové vzdelávanie

Priestory našej školy  sa v tento deň stali súčasťou nezvyčajného chodníka so zastávkami, na ktorých sa  preverili mnohé vedomosti a zručnosti  žiakov ročníkov 5.-9.  Jednotlivé medzipredmetové […]
28. decembra 2023

Adventný jarmok 2023

Náš tradičný školský jarmok bol naplnený spevom, tancom, predajom vlastnoručne vyrobených produktov, vôňou kapustnice, oblátok, punču a  príjemných priateľských stretnutí. 
28. decembra 2023

Mini Open For Kids – víťazstvo vo všetkých zápasoch 1. kola

Naši žiaci 4. ročníka odohrali 1. kolo Mini Open For Kids v mini volejbale so ZŠ Eötvösa. Srdečne im gratulujeme k víťazstvu vo všetkých zápasoch. Držíme […]
28. decembra 2023

Poznávacie exkurzie – Viedeň 2023

 Žiaci 6.A, 7.A,  8.A, 8.B a 9.A sa v sprievode svojich vyučujúcich zúčastnili na poznávacej exkurzii do priestorov akvarijnej a zoologickej výstavy v „Haus des Meeres“- […]
28. decembra 2023

Zbierka pre útulok

 Bohatú nádielku do útulku 4 Štvorlístky oz v Hadovciach odovzdali žiaci 3.B a 2. B a obohatili ju aj vlastným finančným príspevkom. Ďakujeme každému, kto prispel. […]
28. decembra 2023

2. miesto v kresliarskej súťaži „Máš talent?“

Stredná priemyselná škola stavebná Hurbanovo organizovala už 12. ročník kresliarskej súťaže pre žiakov základných škôl v dvoch kategóriách:  kreslenie voľnou rukou v perspektíve a kreslenie v […]
28. decembra 2023

Mikuláš 2023

Na návštevu Mikuláša sa každoročne starostlivo pripravujú naši najstarší žiaci. Ráno vítali žiakov, rodičov a pedagógov sladkou odmenou – jabĺčkom od nášho partnera http://Emilove Sady.   […]
5. decembra 2023

Náš ekoreceptár

V téme Zelené úradovanie a obstarávanie sme sa zamerali na vlastnú výrobu ekočistiacich prostriedkov. Pri ich výrobe je potrebný recept. V rámci informatiky žiaci vytvorili Náš […]