Novinky

29. novembra 2016

Deň otvorených dverí v Bratislave

Školu úžitkového výtvarníctva J.Vydru v Bratislave navštívili žiaci našej školy, ktorí majú záujem o štúdium na strednej škole umeleckého smeru. Otvorenými učebňami, ateliérmi, dielňami  a galériami […]
20. novembra 2016

Slávnostná imatrikulácia prvákov

20. novembra 2016

Exkurzia na univerzite

Naši piataci navštívili Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre. Na katedre výtvarnej výchovy a tvorby Pedagogickej fakulty si dievčatá vyskúšali prácu domového architekta a chlapci si v […]
8. novembra 2016

Naši úspešní speváci

Na súťaži v speve ľudových piesní, ktorý sa tradične konal v Dome Matice slovenskej v Komárne, dosiahli výborné úspechy naši speváci. Lucia Demáčeková, 2.A,  1. miesto […]
31. októbra 2016

Jesenné tvorivé dielne 2016

29. októbra 2016

Hrnčiarska dielňa

25. 10. 2016 sme slávnostne otvorili novú špeciálnu učebňu . Krstnými rodičmi Hrnčiarskej dielne sa stali Mgr. art. Gabriela Godová, pedagóg  na Škole úžitkového výtvarníctva J. […]
29. októbra 2016

Jesenný zber papiera 2016

13. októbra 2016

Environmentálni experti

Tri dni zážitkového tréningu, 21 pedagógov a pedagogičiek, divoká príroda Zaježovej pri Zvolene, nové skúsenosti,  zážitky, nové témy a výzvy. Environmentálneho workshopu vo vzdelávacom centre Zaježová […]
13. októbra 2016

Čo sme videli vďaka Túlavému autobusu

Mimovládna nezisková organizácia Živica inšpirovala školy k ďalšej zmene prostredníctvom exkurzie, ktorej sme sa zúčastnili aj my , aby sme spoznali Záhrady iných škôl a porovnali ju s […]
13. októbra 2016

Medzinárodná konferencia e-twinningu v Arménsku

Naša kolegyňa Mgr. Lucia Králiková sa nedávno zúčastnila konferencie za účasti ďalších deviatich krajín. Cieľom stretnutia bolo nájsť si partnera z inej školy a krajiny a zaregistrovať si svoj […]