Novinky

26. apríla 2017

DOD v 1.C

Jar “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“1000″]
26. apríla 2017

DOD v 1.B

Zvieratá “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“1000″]
26. apríla 2017

Deň otvorených dverí v 1.A

Zdravá výživa “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“1000″]
21. apríla 2017

Pedagóg roka

Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil primátor nášho mesta Ing. László Stubendek najlepších pedagógov mesta Komárno. Medzi ocenenými boli aj naše kolegyne: RNDr. Mária Hamranová a Mgr. […]
18. apríla 2017

Noc s Osmijankom 2017

Pri príležitosti nášho 10 ročného výročia spolupráce s Osmijankom ( pred 10 rokmi žiaci 5.A vyhrali celoslovenskú čitateľskú súťaž!), nás prišiel vo večerných hodinách navštíviť Osmijanko […]
10. apríla 2017

Zápis do 1. ročníka 2017

Kvetiny poznania priviedli nakoniec predškolákov spolu s ich rodičmi do našej školy na zápis do 1. ročníka. Ďakujeme za úspešný zápis. Vaša dôvera nás veľmi teší! […]
10. apríla 2017

Deň narcisov 2017

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí […]
5. apríla 2017

Deň učiteľov 2017

Vzácnych hostí sme privítali a pozdravili pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov. Naše dlhoročné kolegyne a  kolegovia strávili v priestoroch školy, kam denne chodievali a rozdávali svoje […]
2. apríla 2017

Vesmír očami detí – okresné ocenenie a postupujúce práce

Ďaľšie úspechy zaznamenali naši žiaci vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí 2017 , vyhlásenej Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove. Do celoslovenského kola postúpila práca Petry Patakykovej […]
29. marca 2017

Labyrint MŠ Mieru

Všetky kvetiny poznania vypátrané, všetky úlohy statočne zdolané, mandalová kvetina v plnej kráse a spoločná kvetina priateľstva prichystaná na rozkvitnutie. Takto úspešne zakončili predškoláci MŠ Mieru […]