Novinky

12. augusta 2020

Piknik udatných rytierov

Bolo ich 7. Za 2 hodiny vyslobodili niekoľko pokladov: pocitový chodník, ovocné kríky, motýlí záhon, bylinkovú špirálu, jazierko, malinčie a oživili kvetinový stojan v predzáhradke.  Záhrada, […]
25. júla 2020

Vynikajúci pedagóg roka

Koncom školského roka primátor mesta Komárno ocenil najlepších pedagógov nášho mesta. V uplynulom roku sa ním stala naša kolegyňa Mgr. Katarína Vajkai. Srdečne blahoželáme a želáme […]
13. júla 2020

Ocenené vynálezy

„V každom z nás sa skrýva vynálezca“ o tom sa už niekoľko rokov môžu presvedčiť aj naši nadaní žiaci z 1. stupňa, ktorí sa zapojili do […]
12. júla 2020

Letný denný tábor 2020

Osem dní zážitkov, zábavy, dobrodružstva, bádania, pohybu, kreatívnej tvorby, spevu a spoznávania vyplnili začiatok letných prázdnin  tých detí, ktoré sa rozhodli ich stráviť v našom letnom […]
8. júla 2020

Rozlúčka deviatakov so školou

„Na ceste svetom spomeň si na to miesto, ktoré bolo pre Teba štartovacím hniezdom. Vyleť na cestu svojich snov…“ týmito veršami našej ôsmačky M. Froncovej  vyprevadili […]
8. júla 2020

Rozlúčka deviatakov v kruhu rodičov

Naši deviataci sa rozlúčili s netradičným školským rokom a ukončením Základnej školy v priestoroch dvora školy. Okrem triednych učiteľov pozvali na tzv. guláš párty aj riaditeľa […]
7. júna 2020

Úspech v krajskom kole

Blahoželáme našej deviatačke Dorotke Soósovej k jej úspechu. Dosiahla ho svojou vytrvalou a svedomitou prácou. Za prípravu ďakujeme pani učiteľke Ildikó Földesovej.
21. apríla 2020

Hodnotenie žiakov

Na základe usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 bude priebežné a záverečné   hodnotenie na […]
2. apríla 2020

Dôležité upozornenie

Na základe opatrení MŠVVaŠ SR  sa prerušuje vyučovanie na školách od 30. marca až do odvolania v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských […]
2. apríla 2020

Oznam ŠKD

  V dôsledku prerušenia vyučovania na školách sa od apríla 2020 pozastavujú platby za ŠKD. Rodičom, ktorí zaplatili do konca školského roka, sa peniaze prenesú na […]