Novinky

27. októbra 2015

Október – mesiac úcty k starším

Našich seniorov v Domove sociálnych služieb na Špitálskej ulici navštevujeme pravidelne dvakrát ročne. Tentokrát sme ich potešili pesničkami našich slávikov, prednesom našich recitátorov a piesňou v […]
26. októbra 2015

Jesenné tvorivé dielne

[Show slideshow] 1 2 ►
25. októbra 2015

Oznam školskej jedálne

Oznamujeme stravníkom, že z dôvodu prestavby školskej jedálne v dňoch 26., 27., a 28. 10.2015 budú mať stravníci zabezpečenú suchú stravu.  Za pochopenie ďakujeme. Jedálny lístok […]
25. októbra 2015

Štúrovci

Netradičnú hodinu slovenského jazyka a literatúry mali možnosť zažiť naši žiaci ročníkov 5.-9. návštevou divadelného predstavenia Štúrovci, ktorú naštudovali a predviedli študenti Strednej priemyselnej školy v […]
25. októbra 2015

Kultúrno – poznávací výlet

Prváci a druháci navštívili v Bratislave divadelné predstavenie Opice z našej police a zabavili sa v čarovnom svete ilustrátorov Albína Brunovského a Miroslava Cipára v medzinárodnom […]
24. októbra 2015

Plavecký výcvik

Súčasťou hodín telesnej výchovy je aj plavecký výcvik, ktorého sa každoročne zúčastňujú žiaci 3. ročníka. .  [Show slideshow]
24. októbra 2015

Zber papiera – jeseň 2015

Hlavným cieľom zberu a recyklácie papiera je predovšetkým šetrenie. Recykláciou 1 tony papiera sa oproti výrobe papiera z celulózy ušetrí 70% energie a 50% vody, zníži sa […]
11. októbra 2015

Projekt Klubovinky – časť Hrnčiarstvo

Spoločnosti COOP Jednota Slovensko, s. d. a Henkel Slovensko sa rozhodli vytvoriť finančný grant s názvom „Nech sa nám netúlajú“. Cieľom tohto programu je poskytovať financie […]
11. októbra 2015

Vodný bar

Jedným z našich aktivít a cieľov v programe Zelená škola je aj snaha vytvoriť Vodný bar – miesto, kde sa ako hlavný nápoj bude podávať voda, […]
7. októbra 2015

Ponuka krúžkov 2015/16

Po finálnej aktualizácii nájdete podrobný rozpis krúžkov  tu https://www.zspohranicna.sk/o-nas/kruzky/