Novinky

22. júla 2017

Exkurzie a výlety

Exkurzie a výlety patria medzi tie organizačné formy výučby, ktoré sú zamerané na získavanie poznatkov, vedomostí a skúseností mimo školy, v rôznom prostredí. Pozorovaním v skutočných podmienkach […]
11. júla 2017

Hodiny Obohatenia – staroveké civilizácie

Prečo uznávali Gréci toľko bohov? Čo sú amfory? Ako vedeli postaviť Egypťania veľkolepé pyramídy? Ako prebiehala mumifikácia? To boli otázky, ktorým sa venovali nadaní žiaci na […]
5. júla 2017

Slávnostná rozlúčka s deviatakmi

Pedagógovia, žiaci, rodičia, starí rodičia, priatelia a známi prišli do budovy Matice slovenskej v Komárne, aby sa slávnostne rozlúčili s našimi deviatakmi. Ocenenie najúspešnejších riaditeľom školy, […]
5. júla 2017

Rozlúčka deviatakov so školou

Posledná prechádzka triedami, posledné poďakovanie, posledná triednická hodina… “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“1000″]
5. júla 2017

Ocenenie najlepších žiakov 2016/17

Každoročné ocenenie primátora mesta Komárno získali v tomto školskom roku dve naše žiačky: Michaela Froncová a Nina Sýkorová. Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov. O […]
4. júla 2017

Ocenenie vo výtvarnej súťaži

Vo výtvarnej súťaži pod názvom Príroda je mojím kamarátom, vyhláseným mestom Komárno, získala práca nášho prváka, Tibora Soósa z 1. C, ocenenie. Tiborko za odmenu dostal […]
3. júla 2017

Veľká konferencia ročníkových prác 2017

Vyše desať rokov má tradícia prezentácie ročníkových prác žiakov na našej škole pred spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi ale aj odbornou porotou. Zo začiatku to boli len začlenení […]
3. júla 2017

Malá konferencia ročníkových prác 2017

Prezentácie najúspešnejších ročníkových prác prebiehajú v niekoľkých sekciách. Žiaci majú možnosť si prehliadnuť práce z najrozličnejších oblastí, zároveň sa dozvedia mnoho zaujímavého a inšpirujú sa na […]
3. júla 2017

Ročníkové práce – sekcia 1

“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“1000″]
3. júla 2017

Ročníkové práce- Sekcie 2,3,4

“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“1000″]