Novinky

11. marca 2018

Deň otvorených dverí v 2.c

Tajomstvo kníhtlače odhaľovali Svište nielen využitím vedomostí z rôznych predmetov, ale aj praktickými činnosťami, do ktorých zapojili aj prítomných rodičov. “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“1000″]
9. marca 2018

DOD v 3.a – Čo ešte nevieš o ľudskom tele?

Na tematickom blokovom vyučovaní sa tretiaci zaoberali ľudským telom. “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“1000″]
9. marca 2018

DOD v 4.a

Otvorené hodiny sa u štvrtákov začali na tému ľudské hodnoty, pokračovali anglickým jazykom o nakupovaní, obliekaní a príprave jedla podľa receptu. “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“1000″]
9. marca 2018

Dod 6.a o pokrmoch v súčasnosti a v minulosti

2. skupina 6.a triedy mala blokové vyučovanie o stravovaní v anglickom jazyku a z pohľadu rímskych dejín. Výsledkom bolo jedlo zložené z obilninových placiek a zeleninového […]
9. marca 2018

DOD v 5.a – Čítam, čítaš, čítame

Hodina literatúry “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“1000″]
8. marca 2018

DOD 6.a v laboratóriu a PC učebni

Hustota potravín a programovanie – blokové vyučovanie v 1. skupine 6.a triedy. “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“1000″]
8. marca 2018

Deň otvorených dverí v 7.a

Akvárium tradične, netradične – blokové tematické vyučovanie , prepojenie medzipredmetových vzťahov: slovenský jazyk a matematika. “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“1000″]
2. marca 2018

Projekt Ekoalarm – Mentorovanie „akčnej skupiny“

Spoločnosť CURADEN Slovakia s.r.o., zástupca značky CURAPROX spojila občianske združenia Živica, Priateľov Zeme – SPZ, Inštitút cirkulárnej ekonomiky a Nadáciu Ekopolis. Spoločne sa rozhodli venovať téme […]
1. marca 2018

Pomoc pre vtáčiky s MŠ Ekoškôlkou Kapitánovou.

Tesne pred treskúcimi mrazmi stihli naši Stromáci spolu s kamarátmi susednej škôlky pripraviť pre operencov našich dvorov prírodné kŕmidlá. Zároveň sa rozhodli založiť spolu klub pod […]
23. februára 2018

“ Život v škole“

Chiara  zo 7.a, Robko zo 6.a, Kristínka zo 4.a, Dávidko z 2.a a Sandrika z 1.a sa rozhodli zapojiť do 15.ročníka výtvarnej súťaže žiakov so zdravotným […]