Novinky

17. marca 2018

Deň učiteľov so Zelenou školou a so Živicou.

V programe Zelená škola už 14. rok sleduje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica príbehy učiteľov, ktorým sa “zelená cesta” stala životným poslaním. Učiteľov, ktorí sú […]
12. marca 2018

DOD v 1.b

Veveričky spoznávali život včiel a účinky medu riešením matematických, slovných a písomných úloh, dramatizáciou a praktickými činnosťami: pokusom o kryštalizácii, výrobou medovej kozmetiky a prípravou sladkej […]
11. marca 2018

DOD v 1.a – Zo života mravcov

U Mravcov bolo živo ako v ozajstnom mravenisku. “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“1000″]
11. marca 2018

DOD v 2.a

Čarovná kniha bola pútavou témou u Motýlikov. “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“1000″]
11. marca 2018

DOD v 2.b – Prebúdzanie života

Svetlušky formou rôznych aktivít skúmali prichádzajúcu jar. “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“1000″]
11. marca 2018

Deň otvorených dverí v 2.c

Tajomstvo kníhtlače odhaľovali Svište nielen využitím vedomostí z rôznych predmetov, ale aj praktickými činnosťami, do ktorých zapojili aj prítomných rodičov. “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“1000″]
9. marca 2018

DOD v 3.a – Čo ešte nevieš o ľudskom tele?

Na tematickom blokovom vyučovaní sa tretiaci zaoberali ľudským telom. “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“1000″]
9. marca 2018

DOD v 4.a

Otvorené hodiny sa u štvrtákov začali na tému ľudské hodnoty, pokračovali anglickým jazykom o nakupovaní, obliekaní a príprave jedla podľa receptu. “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“1000″]
9. marca 2018

Dod 6.a o pokrmoch v súčasnosti a v minulosti

2. skupina 6.a triedy mala blokové vyučovanie o stravovaní v anglickom jazyku a z pohľadu rímskych dejín. Výsledkom bolo jedlo zložené z obilninových placiek a zeleninového […]
9. marca 2018

DOD v 5.a – Čítam, čítaš, čítame

Hodina literatúry “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“1000″]