Novinky

1. júla 2016

Popoludnie a noc ôsmakov v škole

Každá noc  má svoju moc, a v júni je to znásobené aj  Letným slnovratom a Svätojánskou nocou.  Žiaci 8.A triedy sa rozhodli na konci školského roku tráviť jedno […]
30. júna 2016

Obhajoba ročníkových prác – 1.B – 2016

„Nikdy som nedovolil, aby škola stála v ceste môjmu vzdelaniu.“ (Mark Twain) Ročníková práca je vyjadrením špecifického záujmu dieťaťa, pri ktorom má hlavne vo vyšších ročníkoch […]
30. júna 2016

Ročníkové práce – 2.A -2016

[Show slideshow]
30. júna 2016

Obhajoba ročníkových prác – 4.B -2016

[Show slideshow] 1 2 ►
30. júna 2016

Obhajoba ročníkových prác – 3.A a 4.A

[Show slideshow]
27. júna 2016

ŠvP – 2. stupeň – 2016

Počúvadlianske jazero, história Banskej Štiavnice, botanická záhrada, banské múzeum, výstup na Sitno, turistické vychádzky do Štiavnických vrchov a nezabudnuteľné zážitky. [Show slideshow]
27. júna 2016

Životné prostredie v rukách detí

Ročníkové práce dvoch  našich žiakov sa zaoberali aktuálnymi environmentálnymi problémami súčasných miest: znečistením  ovzdušia, nadmerným hlukom a pozemnými komunikáciami. Význam ročníkových prác spočíva aj v tom, že o […]
25. júna 2016

Ocenenie primátora: Úspešný žiak 2016

Našimi najúspešnejšími žiakmi za školský rok 2015/2016 a ocenenie od primátora Komárna  L.Stubendeka na slávnostnom udeľovaní získali: Martina Zacharová, 9.A, Ema Kristína Sokolová, 8.A, Daniel Rybansky, […]
24. júna 2016

Prezentácia najlepších ročníkových prác 2016

[Show slideshow]
24. júna 2016

Obhajoby ročníkových prác 2016 roč. 5.-9.

[Show slideshow]