Novinky

11. mája 2015

Hviezdoslavov Kubín 2015

Dňa 25. 3. 2015 sa uskutočnilo v Centre voľného času v Komárne okresné kolo postupovej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy 61. Hviezdoslavov Kubín 2015. Porota udelila spolu 39 ocenení. Naši […]
5. mája 2015

Telesná výchova s T.J.Bannisterom

V rámci nácviku basketbalu na hodinách telesnej výchovy mali žiaci 4. a 5. ročníka možnosť naučiť sa niečo nové od jedného z najpovolanejších, basketbalistu MBK Rieker […]
1. mája 2015

Zelené dopoludnie

“ My budeme mať najkrajší dvor na celom svete!“ – v tomto duchu /vyslovenom našou prváčkou/ sme  pokračovali v revitalizácii dvora v slnečnú aprílovú sobotu.  Žiaci s rodičmi […]
1. mája 2015

Deň Zelených škôl

Vďaka finančnej podpore Raiffeisen Banky, víťaznému projektu Malý grant Stromu života a v spolupráci so SEV Dropie sme  začali s revitalizáciou nášho dvora. V rámci Dňa Zelených škôl […]
29. apríla 2015

Komárno očami detí – ocenenie

V rámci podujatia Komárňanských dní sa každoročne vyhlasuje výtvarná súťaž pre žiakov komárňanských základných a stredných škôl. V tomto roku spomedzi 140 zaslaných prác získali ocenenie […]
29. apríla 2015

Postup na Majstrovstvá Slovenska

Dňa 23. apríla 2015 sa na Mŕtvom ramene Váhu  konalo za prítomnosti prednostu Okresného úradu JUDr. Adamíka a primátora mesta Komárno Ing. Stubendeka okresné a mestské kolo postupovej […]
29. apríla 2015

Štvornásobné víťazstvo na Odysei Mysle

V dňoch 10. – 12. apríla 2015 sa v Komárne konalo národné kolo súťaže Odysea Mysle 2015, za účasti 17 tímov z celého Slovenska.  Našu školu reprezentovali štyri tímy, […]
29. apríla 2015

Biblická olympiáda

V dňoch 15. a 16. . apríla sa uskutočnilo diecézne kolo Biblickej olympiády pre žiakov základných a škôl v budove Arcibiskupského úradu. Našu školu reprezentovalo družstvo  […]
29. apríla 2015

Deň Zeme

“ Buď aj ty hrdinom“ pod týmto heslom sa spojili dobrovoľníci zo štyroch komárňanských stredných škôl  – Priemyslovka, Gymnázium Selyeho, Gymnázium Šuleka, Mariánum a našej školy […]
29. apríla 2015

Deň Zeme 2015

[Show slideshow]