Novinky

24. októbra 2015

Plavecký výcvik

Súčasťou hodín telesnej výchovy je aj plavecký výcvik, ktorého sa každoročne zúčastňujú žiaci 3. ročníka. .  [Show slideshow]
24. októbra 2015

Zber papiera – jeseň 2015

Hlavným cieľom zberu a recyklácie papiera je predovšetkým šetrenie. Recykláciou 1 tony papiera sa oproti výrobe papiera z celulózy ušetrí 70% energie a 50% vody, zníži sa […]
11. októbra 2015

Projekt Klubovinky – časť Hrnčiarstvo

Spoločnosti COOP Jednota Slovensko, s. d. a Henkel Slovensko sa rozhodli vytvoriť finančný grant s názvom „Nech sa nám netúlajú“. Cieľom tohto programu je poskytovať financie […]
11. októbra 2015

Vodný bar

Jedným z našich aktivít a cieľov v programe Zelená škola je aj snaha vytvoriť Vodný bar – miesto, kde sa ako hlavný nápoj bude podávať voda, […]
7. októbra 2015

Ponuka krúžkov 2015/16

Po finálnej aktualizácii nájdete podrobný rozpis krúžkov  tu https://www.zspohranicna.sk/o-nas/kruzky/  
5. októbra 2015

Prečo sú kvety farebné?

Na túto otázku hľadali a našli odpoveď žiaci 8.A na hodine chémie priamo v našej ekoučebni. [Show slideshow]
5. októbra 2015

2.A v ekoučebni

Druháci na hodine prírodovedy skúmali prítomnosť vzduchu priamo „na vzduchu“. [Show slideshow]
5. októbra 2015

Zážitkové vyučovanie v ekoučebni

Žiaci 1.B využili našu novú ekoučebňu na hodine prvouky, spoznávali bylinky z bylinkovej špirály, tvorili z prírodného materiálu a poobede v Školskom klube privítali jeseň všetkými […]
4. októbra 2015

Buenos Diaz, Pohraničná!

A Mexican ex-change student Miranda Gonzales from Rottary club visited our school. Danced salsa, talked in English and Spanish, gave us spicy food to taste and […]
27. septembra 2015

Dopravná výchova

Pozvanie prijal medzi nás známy komárňanský cyklista Zoltán Bujna, príslušníci dopravnej polície nás poučili o bezpečnom správaní sa na cestách, žiaci si otestovali vedomosti z dopravných […]