Novinky

8. septembra 2015

Slávnostný začiatok školského roka

Ozajstný slávnostný začiatok za prítomnosti pána primátora – Ing. László Stubendeka a predsedu Športovej komisie – Ing. Konštantína Gliča, ktorí sa stali krstnými otcami našej novej […]
15. júla 2015

Letná škola v prírode

Indiánske leto, Hádankové divadlo, Rýchlejší, šikovnejší,vynaliezavejší, Dropie, Vodný mlyn Kolárovo, Kony Ranč, Olymp center, Piknik pri vode – to sú len niektoré z ponúknutých programov našej […]
15. júla 2015

Slávnostné ukončenie školského roka

[Show slideshow] 1 2 ►
15. júla 2015

Slávnostná rozlúčka s deviatakmi

V posledný školský piatok sme sa slávnostne rozlúčili s naším mimoriadne dobrým ročníkom, našimi deviatakmi, ktorí od roku 2006 znamenali pre našu školu mnoho úspešných reprezentácií […]
15. júla 2015

Prezentácia ročníkových prác v 7.A

[Show slideshow]
14. júla 2015

Ročníkové práce v 4.A

[Show slideshow] 1 2 ... 4 ►
14. júla 2015

Ročníkové práce v 3.B

[Show slideshow] 1 2 ... 4 ►
14. júla 2015

Úspechy v súťažiach

[Show slideshow]  V súťaži v rétorike – postup na celoslovenské kolo, víťazstvá v recitačných súťažiach: Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, ocenené práce na celoslovenskom kole Vesmír očami detí, […]
14. júla 2015

Ročníkové práce v 1. ročníku

V mesiaci jún sa na našej škole tradične venujeme prezentácii ročníkových prác. [Show slideshow] 1 2 3 ►
13. júla 2015

Okresná súťaž Červený kríž 2015

Súťaže v poskytovaní prvej pomoci sa zúčastňujú naši žiaci pravidelne. V tomto roku nás v okresnom kole reprezentovali dva tímy: mladší žiaci /S.Mečárová, F.Kajan, D.Soósová, G.Horváth,A.Halagačková […]