Novinky

3. mája 2022

Zápis do 1. ročníka na školský rok 2022/23

31. marca 2022

Labyrint predškoláka 2022

Obľúbené dopoludnie pre škôlkárov navštívili deti z MŠ Lodná, MŠ Ekoškôlka Kapitánová, MŠ Mederčská, MŠ Eotvosa a MŠ Nová Stráž. 
31. marca 2022

Rodinný Labyrint 2022

Náš Labyrint predškoláka otvoril svoje brány pre celé rodiny. 
29. marca 2022

Pedagóg roka 2021

Mgr. Adriana Vidová je učiteľkou pre primárne vzdelávanie Základnej školy, Ul. pohraničná 9. Vo svojej pedagogickej práci vyniká vysokou mierou kreativity, využíva pozitívnu motiváciu a prvky […]
30. novembra 2021

Projekt Na každej škole – blok 2.

Druhý deň celoškolského projektu “ Škola má učiteľov a žiakov baviť“ bol zameraný na predmety pre ročníky 5.- 9.: Cesta okolo sveta: Turistický slovník, U Dedka […]
30. novembra 2021

Projekt Na každej škole – blok 1.

Program Na každej škole záleží vznikol za účelom reformy školstva: podporuje najmä reformu učiteľov, ponúka im možnosti,  ako pracovať so žiakmi inak –  prihovárať sa im […]
28. novembra 2021

Deň učenia vonku 2021

Do celosvetovej kampane The Outdoor Classroom Day  zapojili viacerí pedagógovia našej školy  rôzne ročníky.  Žiaci mali možnosť zažiť rozličné predmety vo vonkajšom prostredí. Prváci si vyskúšali […]
28. novembra 2021

Vynovené laboratórium

Začiatkom školského roka sa odovzdalo naše vynovené laboratórium, ktoré nesie meno po bývalom učiteľovi školy, nedávno zosnulom, Milošovi Součkovi. Bol dlhoročným učiteľom na našej škole a […]
27. novembra 2021

Naše vynovené ihrisko

v októbri sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie obnoveného športového ihriska , ktoré dostalo umelý trávnik. Celkové náklady na obnovu dosiahli 47-tisíc eur, z ktorých značnú časť, 40-tisíc […]
3. novembra 2021

Jesenné tvorivé dielne 2021

Školský klub detí sa každoročne postará o pravú  jesennú atmosféru v našej škole. Výsledkom tvorivých úsilí našich detí a ich rodičov je plná predzáhradka po večeroch […]